Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Viborg får enkel model til at fordele skoleressourcer

Modellen giver skolerne bedre mulighed for at styre økonomi og kommunen for at overholde budgettet

VIBORG: Byrådet har godkendt en ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet.
Grundprincippet er, at den enkelte skole som udgangspunkt har råderet over hele budgettet. Forældrenes daglige samarbejdspartner - skole og skoleleder - er nu beslutningsdygtige på både pædagogik og økonomi. Dermed kan beslutninger på disse områder i højere grad træffes helt ude, hvor børnene går.

Som noget nyt og helt unikt fordeles pengene i denne model ud fra ganske få kriterier. Dermed er kommunen endt på en enkel og gennemskuelig model, der tilsidesætter særinteresser og millimeterretfærdighed og som har fokus på det, der knytter sammen frem for det, der adskiller.

Stryker arbejdet med inklusion
Der er nu skabt en afgørende forudsætning for, at budgettet på skoleområdet i fremtiden kan overholdes. Formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Søren Gytz Olesen (SF), siger om modellen:

- Jeg synes, at vi har med en gennemtænkt og enestående model at gøre. Og vi kan også se af høringssvarene, at langt de fleste skoler er tilfredse med modellens grundtanker. Det er en enkel model, som styrker den enkelte skoleleders mulighed for at lede og for at styre økonomien. Samtidig øger den incitamentet for at arbejde med inklusion på skolerne, fordi pengene følger den enkelte elev.

Karsten Thygesen, skoleleder på Møllehøjskolen og formand for skolelederforeningen i Viborg siger i den forbindelse:

- Det har været vigtigt for os, at der skabes et reelt ledelsesrum i balancen mellem pædagogik og den økonomiske ramme. I processen med at udarbejde modellen har vi lagt vægt på etikken i inklusionstanken, og at modellen skulle være enkel og gennemskuelig, samtidig med at der var et incitament til at tænke økonomi og pædagogik sammen - til glæde for børnene. Vi ser frem til at fortsætte udviklingen af det inkluderende fællesskab i både undervisnings- og fritidsdel.

Høringssvarene har betydet, at modellen er blevet ændret på en række punkter. Bl.a. er taksten til special-SFO hævet, og skolerne medfinancierer ikke de to vidtgående specialtilbud (autismetilbud på to skoler).

mou

 

Læs mere om modellen her