Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

6.000 færre skolebørn i 2012

Lavere kommunale serviceudgifter næste år - men højere anlægsudgifter - især på skoler, administration og trafik

Kommunerne har medio oktober måned vedtaget budgetterne for 2012. Samlet set budgetterer kommunerne med serviceudgifter for 245,3 mia. kr. i 2012. Dermed ligger de kommunale budgetter ca. 2,6 mia. kr. under det forudsatte niveau i økonomiaftalen for 2012, oplyser KL. Samtidig betyder det et fald i serviceudgifter på ca. 6 mia. kr. siden regnskab 2009.

De største reduktioner ligger på dagtilbudsområdet og skoleområdet med et fald i forhold til budget 2011 på henholdsvis 0,7 mia. kr. og 0,5 mia. kr. Det skal imidlertid ses i lyset af markante fald i børnetallet. Fx forventes antallet af børn i alderen 6-16 år at falde med godt 6.000 ifølge Danmarks Statistiks prognose.

På anlægssiden budgetterer kommunerne med et samlet bruttoanlægsniveau på ca. 20,3 mia. kr. Dette er knap 5 mia. kr. mere end det niveau som blev forudsat i økonomiaftalen for 2012. Det er samtidig en stigning på godt 2,9 mia. kr. eller 20 pct. i forhold til budgettet i 2011.

Budgettallene viser, at kommunerne især løfter investeringsniveauet på skoleområdet, trafik og administration.

ka