Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lærere presset af inklusion

Flere vanskelige børn i klasserne øger kravene til skolelærerne
KORT NYT16. NOV 2011 6.09

Halvdelen af landets folkeskolelærere mener, at grænsen for den inkluderende specialundervisning er mere end nået. 49 pct. af de adspurgte lærere svarer i en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, at for mange elever med særlige behov er inkluderet i normalundervisningen. Men de politiske mål er, at flere børn med særlige behov skal inkluderes i undervisningen, og kravet om flere børn med massive pædagogiske behov presser lærerne.

- Jeg tror, tallet dækker over, at mange lærere føler, at de ikke er klædt på til opgaven, fordi de savner hænder og mere efteruddannelse til en opgave, de rigtig gerne vil løse, siger næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange.

Hos børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er der lydhørhed overfor lærernes ønsker om mere efteruddannelse.

- Jeg mener, at det er positivt, at lærerne mener, de kan løfte opgaven, hvis de får den rigtige vejledning og efteruddannelse, og det peger jo fremad mod nogle af de ting, vi skal til at diskutere til foråret, hvor vi også vil komme med forslag til lovændringer på området. Fordi vi skal inkludere flere, siger Christine Antorini.

terp