Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flytter millioner til inklusion i folkeskolerne

En inkluderende kultur på folkeskolerne er den bedste måde at skabe trygge sociale fællesskaber og styrke læringen for alle, mener politikere i Aalborg
25. OKT 2011 15.47

AALBORG: Det er grundtanken i den inklusionsindsats, som Aalborg Kommunes Skole- og Kulturudvalg netop har vedtaget, oplyser kommunen.

Med indsatsen ønsker udvalget, at alle børn skal have adgang til folkeskolen i deres lokalområde. Det betyder, at skolerne skal kunne imødekomme børnenes behov ved at anvende en pædagogik, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og det fællesskab som barnet er en del af.

- Lærere og pædagoger skal arbejde med børnenes kompetencer som indgangsvinkel til læring og dermed vil alle børn få udbytte af den inkluderende skole, blive yderligere motiveret, trives og lære endnu mere. Alle skoler skal opbygge et beredskab, så lærere og pædagoger har de nødvendige pædagogiske redskaber til at håndtere alle elever og ved, hvor de kan få hjælp og vejledning. Skolerne skal desuden skabe en kultur, hvor forskellighed opfattes som noget positivt, hvor alle elever har et socialt tilhørsforhold og så vidt muligt deltager i den almindelige undervisning, forklarer rådmand Anne-Dorte Krog (SF).

Som et led i indsatsen omlægger kommunen 162 pladser fra specialtilbud til almentilbud. Heraf er der tale om at flytte i alt 35 elever fra specialtilbud til distriktsskolerne. Desuden omlægger kommunen et antal pladser fra specialtilbud til et mindre vidtgående specialtilbud. Samtidig flytter 41 mio. kr. fra specialområdet ud til skolerne.

- Jeg vil gerne understrege, at der følger ressourcer med ud til skolerne, så de kan håndtere udfordringerne. Man kan sige, at vi med den nye indsats flytter støtten ud til børnene, i stedet for at flytte børnene ind til støtten, slutter rådmanden.

For at støtte indsatsen på skolerne etablerer forvaltningen såkaldte inklusionsteams og uddanner inklusionsvejledere, der er særligt kvalificerede til at vejlede deres kolleger i arbejdet med inklusion.

mou


Fakta om inklusion i Aalborg Kommune:
I 2012/13 og 2013/14 omlægges 41 mio. kr. fra specialområdet til almenområdet på de 50 folkeskoler.

To AKT-Centre bliver nedlagt med virkning fra 1. august 2012.

Der afsættes ressourcer til inklusionsvejledere på alle skoler, der bliver uddannet til at vejlede deres kolleger om inklusion.

Der etableres inklusionsteams, der er specialiseret i henholdsvis ADHD, AKT og autisme, som skal formidle pædagogiske og specialpædagogiske metoder til skolerne.

Alle skoler skal udvikle deres eget inklusionsberedskab.