Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Greve vil involvere alle forældre i inklusion

Alle kommunens forældre inviteres til åbent forældremøde om inklusion og fællesskaber, hvor de bl.a. kan møde andre forældre og professionelle med indsigt i emnet

GREVE: De mange penge, der bruges på specialundervisning o.lign, skal nedbringes, så pengene i stedet kan bruges på at styrke den generelle folkeskole. Og børnene skal i højere grad gå sammen i skole i stedet for at blive splittet ud på diverse special-tilbud. Inklusion er overskriften, og alle kommuner er i gang med øvelsen.

I Greve vil man forsøge at involvere så mange forældre som muligt i processen - også forældre til de velfungerende børn, der uden videre fungerer godt i den almene folkeskole.

For forældre til børn i dagtilbud, skoler eller klubber kan gøre en stor forskel, når det handler om at inkludere børn og skabe gode fællesskaber. Det er idéen bag, at Greve Kommune nu inviterer alle kommunens børneforældre til et stort åbent orienterende forældremøde.

Forældrene kan blandt andet møde andre forældre, der vil fortælle om personlige oplevelser med inklusion. Der vil være oplæg fra professionelle, der har erfaring med emnet. Og manuskriptforfatteren og skuespilleren Jens Arentzen giver sin vinkel på, hvad fællesskaber og anerkendelse betyder for os som mennesker.

- Inklusion handler i bund og grund om at anerkende, at alle mennesker er forskellige - og om at se forskelligheden som en styrke. Alle børn og unge har brug for at være en del af det store sociale fællesskab i deres dagtilbud, skole eller fritidstilbud, og derfor forsøger vi at skabe rummelige sociale fællesskaber til alle, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Brigitte Klintskov Jerkel (K).

- Med dette åbne forældremøde håber vi at få forældrene i tale, for de har stor indflydelse på børnenes holdning til inklusion og fællesskaber, siger hun.

mou