Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fagligt løft til hele skoler ad gangen

400 lærere og pædagoger i Skanderborg på ugekursus før skolestart - om at tackle og inkludere børn med særlige behov
16. AUG 2011 13.42

De knapt 400 lærere og pædagoger fra Skanderborg var på skolebænken for at lære, hvordan de tackler og inkluderer børn med særlige behov i den normale undervisning. Temaet for kurset er overordnet 'Hvordan kan vi arbejde med børn, der udfordrer den pædagogiske ledelse?'.

- Fidusen er, at vi samler et helt skolevæsen og giver et løft til alle - på én gang - så det ikke kun er enkelte lærere og pædagoger, men hele skolen, der får et fagligt løft, fortæller Håkon Grunnet, evalueringskonsulent i VIA University College og ansvarlig for 'Skoleårs KickOff' projektet i Skanderborg.

De pædagogiske medarbejdere var i løbet af uge 32 igennem et intenst program, som havde det overordnede fokus, at 'Lærere og pædagoger skal have viden om at arbejde med relationer, med anerkendende pædagogik, med ledelse af undervisningen og med læringsmiljøer, alt sammen i forhold til inkluderende praksis og udvikling af fællesskaber for alle børn. Undervisningen vekslede mellem oplæg, praksiseksempler og arbejde i teams skolevis.

Målet er, at de enkelte teams på skolerne får udviklet handleplaner til det kommende skoleår - at de efter kurset sidder med et dokument, som indeholder konkrete ideer og handleplaner, som sendes til skolelederen.

Meningen er så, at skoleleder og de enkelte teams tager fat i handleplanerne i løbet af efteråret og samler op på ideer og beslutninger. På denne måde får den enkelte lærer og hele skolen et meget konkret værktøj til at arbejde med børn og unge med adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Håkon Grunnet fortæller, at skolerne med disse nye redskaber forhåbentlig på sigt vil blive bedre til at inkludere og rumme børn med særlige behov i en almindelig klasse og derved medvirke til at spare de mange penge, det koster at give specialundervisning.

 

Lignende projekter har i løbet af sommeren kørt i Skive, Lemvig og Struer, og i alt har 1600 lærere og pædagoger været på skolebænken i den sidste uge før skolestarten for at få viden om inklusion, klasseledelse og andre vigtige temaer for skolerne.