Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forældrene vil gerne deltage i inklusion

Over halvdelen af forældrene til de yngste i folkeskolen vil gerne yde en ekstra indsats i forhold til, at skolen kan inkludere flere elever
8. AUG 2011 6.40

Over halvdelen af forældrene til de yngste elever i folkeskolen vil gerne yde en ekstra indsats i forhold til, at deres barns skole kan inkludere flere elever, end den gør i dag. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup har foretaget for KL blandt forældre med børn i folkeskolen fra 0.-5. klasse.

Forældrenes ekstra indsats kan fx bestå af, at forældrene i højere grad involverer sig, når der er problemer i skolen. Eller at de i højere grad støtter og opfordrer deres børn til at skabe nye kammeratrelationer gennem legeaftaler, lyder det fra KL.

- Det er meget positivt og glædeligt, at vi med undersøgelsen ser, at der er et potentiale og en vilje fra forældrene til at deltage aktivt i at inkludere flere børn i skolens fællesskaber. Det er afgørende, at vi har forældrene med, hvis det skal lykkes os at undlade at udskille så mange børn i folkeskolen, siger Jane Findahl, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Der er konsensus blandt folkeskolens parter - Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Skolelederne, Børne- og Kulturchefforeningen, BUPL, KL samt Folketingets partier - om, at folkeskolen skal være mere inkluderende. Øget inklusion og styrket almenundervisning er derfor allerede meget højt prioriteret i kommunerne.

Undersøgelsen viser samtidig, at der er et stort behov for, at skolerne informerer om, hvilke udfordringer det giver, når knap så mange børn som hidtil udskilles.

Hele 89 pct. af de adspurgte forældre ønsker nemlig mere viden om og indsigt i, hvordan lærerne tackler udfordringen med, at alle børn skal lære mere i folkeskolen. Og 94 pct. af forældrene ønsker, at lærerne skal være mere præcise i deres kommunikation, hvis skolen skal være mere inkluderende.

- Det fortæller os, at forældrene kan blive mere trygge ved inklusion, hvis dialogen og samarbejdet mellem skolen og forældrene om det at inkludere øges. Det giver kommunerne - herunder de enkelte skoler og lærere - en stor udfordring i at tage dialogen med forældrene, inddrage dem og få italesat inklusion som et fælles pædagogisk projekt, siger Jane Findahl.