Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Randers: Boligsagen er alvorlig og kompleks

BOLIGSKANDALEN Når Randers byråd har besluttet at sætte Randersegnens Boligforening under administration, så er der tale om det alvorligste skridt, en tilsynskommune kan foretage

Af Morten Uhrenholdt, [email protected]

RANDERS:
Byrådet i Randers traf i aftes, mandag aften, på sit lukkede møde den beslutning at tage det alvorligske skridt, en kommune som tilsynsmyndighed kan tage i forhold til et boligselskab.  

Der bliver indsat en midlertidig forretningsfører i Randersegnens Boligforening. Frem til udgangen af november 2011 får forretningsføreren overdraget alle kompetencer, som bestyrelse og den nuværende forretningsfører har haft. Forretningsføreren skal referere til Randers Kommune, der er tilsynsmyndighed i denne sag.

Indsættelsen sker efter Almenboliglovens § 165 for at sikre en forsvarlig drift, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Skridtet tages på grund af sagens alvorlige og komplekse karakter, skriver kommunen. Samtidig har Randersegnens Boligforenings egne løsningsforslag vist sig ikke været brugbare og lovlige.

- Jeg er glad for byrådets beslutning. Vi står med 10 aktuelle boligprojekter, hvor der er problemer med finansieringen og deres lovlighed. Vi står samtidig med problemer i forhold til tidligere, ustøttede boligprojekter, som vi skal have overblik over, og vi står med en meget skrøbelig økonomi i Randersegnens Boligforening, siger Lene Andersen, direktør for Miljø og Teknik.
 
Løsning i november
Seks af boligbyggerierne ligger i Randers Kommune, der uden at opdage, at der var tale om flere ulovlige forhold i byggerierne - ikke mindst deres finansiering - godkendte Randersegnens Boligforenings overtagelse af byggerierne.

De sidste fire byggerier ligger i Norddjurs og Syddjurs - to i hver kommune. Her er der ikke givet kommunale godkendelser - i Norddjurs fordi forvaltningen kunne se, at der var forhold, der ikke var i overensstemmelse med lovgivningen og i Syddjurs, fordi forvaltningen p.g.a. sygdom ikke nåede at behandle ansøgningen, før de ulovlige forhold kom  frem.

Randers oplyser nu, at den midlertidige forretningsfører skal udarbejde budgetter for hvert enkelt projekt og forslag til, hvordan projekterne kan finansieres inden for lovens rammer og i regi af Randersegnens Boligforening, hvis det er muligt. Håbet er, at der kan ligge en løsning klar i løbet af en måned - altså med udgangen af november.

- Det er også væsentligt, at vi for lejernes skyld får en afklaring hurtigt, siger Lene Andersen.

Den midlertidige forretningsfører skal først i gang med at  udrede alle forhold vedrørende boligforeningens køb af de i ti boligbyggerier med i alt 88 lejligheder.

Er der mon flere?
Forretningsførerens løsningsforslag skal i første omgang præsenteres for Randers Kommune, der er boligforeningens tilsynsmyndighed. Kommmunen skal så drøfte forslaget med Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikterne for at sikre, at det ligger inden for lovens rammer. Derefter får de enkelte kommuner - altså også Norddjurs og Syddjurs - forslagene.

Den midlertidige forretningsfører skal også undersøge, om Randersegnens Boligforening har lignende projekter, som kommunen ikke har kendskab til.

- Forretningsføreren vil også komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan sikre, at den daglige drift i Randersegnens Boligforening fremover kommer til at fungere sådan, at noget lignende ikke sker fremover, siger Lene Andersen.

RandersBolig bakker op

RandersBolig, der er administrationsselskab for Randersegnens Boligforening og siden forretningsføreren gik af med øjeblikkelig virkning, da de ulovlige forhold kom for en dag, har haft ansvaret for at finde en løsning, bakker nu op om Randers' dramatiske beslutning.

- Det er helt forståeligt, at kommunen ønsker indsigt i forholdene i Randersegnens Boligforening, og vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe den midlertidige forretningsfører, siger direktør for RandersBolig, Jørgen Rauch i en pressemeddelelse.

- Problemerne i Randersegnens Boligforening har helt forståeligt medvirket til usikkerhed. Hvordan kan det gå til, at man har valgt at opføre nye boliger i strid med lovgivningen, uden de fornødne tilladelser og med en finansiering via lån, som ikke må anvendes til alment byggeri?

- Det er alt sammen spørgsmål, som alle parter har en interesse i, at der kommer klare og hurtige svar på. Det har RandersBolig arbejdet ihærdigt på, og det er vores klare opfattelse, at kommunens beslutning er den bedst mulige måde at fortsætte dette arbejde på.


Fakta
Sagen drejer sig om ti byggerier:
Langdalen, Assentoft (8 boliger), Søndervangen, Spentrup (8 boliger), Kristrupvej 39 (4 boliger), Kristrupvej 67 (10 boliger), Tingager, Harridslev (10 boliger), Bakkestjernedalen, Dronningborg (10 boliger), alle i Randers Kommune.
Akacievej 2 (10 boliger), Akacievej 5 (8 boliger), begge i Norddjurs Kommune.
Ternevej 47 (10 boliger), begge i Ternevej 27 (10 boliger), Syddjurs Kommune.