DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Filadelfias budget vedtaget

Det i lang tid lukningstruede epilepsihospital Filadelfia har nu fået lagt budget 2012
9. DEC 2011 15.44

SJÆLLAND: Selvom budgettet medtager den særlige finanslovsbevilling på 25 mio. kr. i 2012 og Region Sjællands tilsagn om mindst 10 mio. kr. udover den lovbundne ramme på 75 mio. kr., betyder budgettet for 2012 en reduktion svarende til omkring 20 pct.

I budgettet er forudsat, at der skal ske en omfattende omstilling internt på epilepsihospitalet, samt at den kommende forhandlingsrunde med de fem regioner fører til supplerende aftaler.

- Bestyrelsen er meget tilfredse med, at det er lykkedes at videreføre alle behandlingstilbud på epilepsihospitalet, men i sagens natur ikke i uændret form. Vi har budgetlagt i overensstemmelse med sundhedsminister Astrid Krags (SF) klare udmeldinger, sådan at Havehuset, afdelingen for mentalt og fysisk udviklingshæmmede med epilepsi, videreføres, siger bestyrelsesformand Kjeld Møller Pedersen og tilføjer:

- Det er naturligt, at Filadelfia i lighed med det øvrige sygehusvæsen løbende skal have fokus på kvalitet og effektivitet. For så vidt angår kvalitet, er vi glade for, at epilepsihospitalet netop er blevet akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Sparekniven skræller allerede
Den nødvendige omstilling er allerede påbegyndt. Der er bl.a. gennemført besparelser i form af nedlæggelse af 60 stillinger, og der er generelt stort fokus på effektivisering og optimering af patientforløb.

Ungdomsafdelingen som selvstændig afdeling er nedlagt, men behandlingen af de unge patienter vil fremover finde sted på henholdsvis voksenafdelingen og hospitalets afdeling for større børn.

Budgettet fastholder Neurofysiologisk afdeling, som er en vigtig brik i det samlede puslespil for epilepsihospitalet. Netop denne afdeling med den såkaldte Epilepsy Monitoring Unit (EMU) er nemlig altafgørende i forbindelse med den diagnosticering, hvor epilepsihospitalet er enestående i Danmark.

- Med afsæt i budget 2012 er der skabt grundlag for et fornyet epilepsihospital med en ny administrerende direktør. Det nye afsæt skal bruges til at synliggøre Epilepsihospitalet Filadelfias vigtige position som specialhospital i det danske sundhedsvæsen, siger Kjeld Møller Pedersen.

Den nytiltrådte administrerende direktør Jens-Otto S. Jeppesen glæder sig til opgaven.

- Igennem mange år har Filadelfia opbygget stærke og unikke kompetencer inden for epilepsi, neurofysiologi og epilepsiforskning. Det forpligter - og jeg ser frem til sammen med ledere og medarbejdere på Filadelfia at forny hospitalet i tæt samvirke med det øvrige sygehusvæsen.

lcl