Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regionerne: :
- Filadelfias ledelse bør professionaliseres

FINANSLOVEN Formandsskabet i Danske Regioner efterlyser, at Epilepsihospitalet, der netop er blevet reddet via finansloven, trækker bebudet retssag tilbage

Af Knud Abildtrup

SJÆLLAND:
Danske Regioners formandskab er glade for, at det er lykkes forligspartierne bag den kommende finanslov at finde ekstra midler til at bedre samarbejdet mellem regionerne og Epilepsihospitalet Filadelfia, men giver også lige et par svirp i den månedlange konflikt mellem hospital og region: Ledelsen bør professionaliseres, og den mulighed for retssag, som hospitalet fik indføjet i den seneste driftsoverenskomst, bør slettes igen.

Det hedder i en pressemeddelelse, at 'Det er ingen hemmelighed, at der har været et uhensigtsmæssigt samarbejdsklima mellem regionerne og Epilepsihospitalet Filadelfia, men Danske Regioners formand Bent Hansen (S) ser ekstrabevillingen på Finansloven for 2012 som et godt rygstød til den proces, fordi den nu giver mindst et år til at få balance i budgettet på institutionen.

Den holdning deles af næstformand Carl Holst (V), der desuden siger:

- Det er set fra regionerne vigtigt at komme hurtigt i gang med at en konstruktiv dialog for at få fastlagt et eventuelt fremtidigt fundament for patienttilbuddene på Filadelfia. Men der skal foreligge en aftale med Region Sjælland med fuld gensidig forståelse af indhold og som en naturlig følge heraf trækkes den bebudede retssag mod Region Sjælland tilbage.

Og Bent Hansen (S) fortsætter:

- Der bør endvidere inddrages uvildig økonomisk og faglig ekspertise for at få lagt en fremtidig plan for Filadelfia. Således der fremover vil være fuld transparens i regnskab, budget og takstberegninger. Endelig er det opfattelsen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der umiddelbart tages skridt til en professionalisering af ledelsen.

ka