Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Filadelfias direktør stopper

Direktøren for epilepsihospitalet Flemming Christensen har i fællesskab med bestyrelsesformand Kjeld Møller Pedersen aftalt at trække sig
KORT NYT23. NOV 2011 6.00

Aftalen om at fratræde stillingen er begrundet i følgende årsager:

  • Flemming Christensens generelle helbredstilstand. I forbindelse med indgåelse af nye driftsaftaler for Epilepsihospitalet har Flemming Christensen været udsat for et stort arbejdspres og en særdeles stressende arbejdssituation. I september 2011 blev Flemming Christensen desuden ramt af en blodprop i hjertet og fik en ballonudvidelse.
  • Epilepsihospitalets nuværende situation kræver særlige kompetencer. Bestyrelsesformand Kjeld Møller Pedersen og direktør Flemming Christensen vurderer, at Epilepsihospitalets nuværende situation kræver en direktør med specifikke kompetencer og et indgående kendskab til det danske sundheds- og sygehusvæsen.

Derfor er der indgået aftale om, at Flemming Christensen fratræder sin stilling med udgangen af december 2011.

Afløser fundet
Tiden frem til årsskiftet vil Flemming Christensen bruge på at overdrage sin opgaveportefølje.

- Der er fundet en afløser med mange års erfaring i sundheds- og sygehusvæsenet. Den pågældende kan tiltræde med kort varsel - primo december. Der vil være tale om en midlertidig stilling af 1 års varighed. Stillingen vil senere blive opslået på normalvis. Jeg kan ikke oplyse navnet på den nye direktør, fordi den pågældende først skal have afklaret en række forhold med sin nuværende arbejdsgiver, udtaler bestyrelsesformand Kjeld Møller Pedersen.

Bestyrelsesformand Kjeld Møller Pedersen takker Flemming Christensen for en stor og god indsats.

- Der er sket mange fornyelser på Filadelfia i Flemmings direktørtid, ikke mindst af bygningsmæssig art, hvor Flemming har været en drivende kraft, siger bestyrelsesformand han.

lcl