DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
- Desværre er udligningen stadig ikke fair
Foto: Colourbox

- Desværre er udligningen stadig ikke fair

Samarbejdet mellem 40 kommuner om den sociale udligning stopper nu. Men resultatet er hverken et rimeligt eller forståeligt system
22. JUN 2012 14.31

Af de 40 kommuner bag oprøret mod udligningsreformen

39 kommuner, som undervejs blev til 40, har i over tre år samarbejdet om for at få indført et mere retvisende socialt udligningssystem.

På lange stræk har vi mødt stor lydhørhed for vores synspunkter hos de skiftende indenrigsministre, som har accepteret mange af vores kritikpunkter.

Trods forsøg på at trætte samarbejdet med udskydelse på udskydelse samt et regeringsskifte oveni hatten, har vi nu fået gennemført en ændring af udligningssystemet, som samlet set er et skridt i den rigtige retning. At dette lykkedes er først og fremmest et resultat af, at kommunerne formåede at stå samlet gennem hele processen.

Men selv om de 40 kommuner alt i alt har opnået 329 mio. kr. mere i tilskud for så vidt angår de socioøkonomiske udgiftsbehovskriterier, så er det samlede billede stadig, at der er rigtig mange midler, der fordeles forkert. Justeringerne kradser kun lidt i overfladen og løser på ingen måde problemerne omkring opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov.

Det muliges kunst
Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) meldte tidligt ud, at det muliges kunst var en mindre justering af udligningssystemet. Og det er præcis, hvad vi har fået!

Vi må konstatere, at der ikke har været politisk opbakning til at tage fat om de mere fundamentale problemstillinger omkring udligningen. Det gælder både i forhold til genberegningen af de enkelte vægte, men især i forhold til fastsættelsen af vægtningen mellem det socioøkonomiske og demografiske udgiftsbehov.

Ved enden af dagen og vejen har de politiske hensyn fået lov at overtrumfe den faglige/saglige vurdering af den korrekte vægtning mellem det sociale og demografiske udgiftsbehov. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende – hverken fagligt eller politisk. Og det lider både udkantskommuner og omegnskommuner til storbyerne under.

Vi må erkende, at vi ikke er kommet i mål med at opnå et fair og forståeligt udligningssystem. De 40 kommuner er kommet meget forskelligt ud på resultatsiden. Det har ændret danmarkskortet og dermed forudsætningerne bag samarbejdet. De 40 kommuner har på den baggrund besluttet, at samarbejdet ophører i sin nuværende form og lukkes ned.

Det er fortsat lige relevant at debattere udligning, og den kommende tid må vise, hvordan et eventuelt samarbejde om den stadig relevante dagsorden kan formes.

Koordineringsgruppen for de 40 kommuner bestod af otte borgmestre – Erik Lund (K), Allerød, Kirsten Jensen (S), Hillerød, Mogens Gade (V), Jammerbugt, Steen Dahlstrøm (S), Middelfart, Henning Jensen Nyhus (S), Randers, Curt Sørensen (S), Svendborg, Kirstine Bille (SF), Syddjurs og Gylling Haahr (V), Varde.