Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL: Udligning må afklares snart

UDLIGNING KL glæder sig over, at Finansieringsudvalget forholder sig til kritikken fra en række kommuner
21. MAR 2012 13.41

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i dag offentliggjort Finansieringsudvalgets længe ventede betænkning om behovet for at justere udligningssystemet for kommunerne.

Betænkningen indeholder mange analyser til brug for de kommende politiske forhandlinger om indretningen af tilskuds- og udligningssystemet fremover.

KL glæder sig over, at Finansieringsudvalget forholder sig til den kritik, en række kommuner har fremsat af det nuværende udligningssystem, lyder det fra Weidekampsgade.

Det har primært været Finansieringsudvalgets opgave at analysere og evaluere opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov i udligningen. Udvalget har dog også forholdt sig til enkelte andre, fx mulighederne for at forbedre den nuværende ordning for beskæftigelsestilskud.

Ordningen for beskæftigelsestilskud har med rette været kritiseret, fordi der ikke er en tilstrækkelig sammenhæng mellem udgifter og kompensation i de enkelte beskæftigelsesregioner.

Godt med genberegninger for 2011 og 2012
KL finder det derfor glædeligt, at Finansieringsudvalget peger på konkrete muligheder for at rette op på skævhederne i den nuværende ordning. Muligheder, der er i tråd med de anbefalinger, som KL gav regeringen i december.

Finansieringsudvalget lægger fx op til, at der fremover på landsdelsniveau skal være overensstemmelse mellem kommunernes faktiske udgifter - ligesom udvalget vurderer det hensigtsmæssigt, at der sker en genberegning af tilskuddene for 2011 og 2012 på grundlag af de enkelte kommuners faktiske udgifter i 2010.

KL ser nu frem til, at regeringen og Folketinget træffer de afgørende politiske beslutninger, så der på baggrund af udvalgets arbejde kan blive gennemført en udligningsreform. Kommunerne har af hensyn til budgetlægningen brug for en hurtig afklaring, så der skabes ro om udligningen.