Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Flere penge til kommuner med flere udsatte borgere

Flere penge til kommuner med flere udsatte borgere

UDLIGNING Se landkort med alle kommuners bidrag eller gevinst i udligningsreformen - og selve aftaleteksten her
16. MAJ 2012 14.27

Regeringen og Enhedslisten er i den nye udligningsreform enige om, at socialområdet, herunder området for udsatte børn og unge skal have et særligt fokus. Det betyder bl.a., at der bliver indført to nye kriterier i udligningssystemet, der sikrer en mere præcis afspejling af kommunernes udgifter på bl.a. det specialiserede socialområde. De nye kriterier handler om enlige forsørgere og de såkaldte 'nomadefamilier'.

- En stor gruppe kommuner har bedt os om at se på, om vi ikke kan gøre udligningssystemet mere præcist i forhold til deres udgifter. Eksperterne har regnet på sagen siden 2009, og deres arbejde viser klokkeklart, at det er muligt at gøre systemet mere rimeligt. Derfor er jeg rigtig glad for aftalen i dag, hvor vi sikrer en bedre balance i systemet. Fremover bliver kommunerne ikke 'belønnet', fordi der bor mange familier i kommunen, som har en au pair. Men de kommuner, der skal løse opgaven med at hjælpe socialt udsatte børn, vil forhåbentlig opleve en større solidaritet fra de øvrige kommuner om den opgave, siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

Velhaverne bidrager mere
Ud over justeringen i udligningsordningen betyder aftalen fra i dag, at der oprettes en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med mange borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug, lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension el.lign. og/eller kriminalitetsproblemer.

Enhedslisten er tilfreds med aftalen med regeringen.

- Vi synes vi har lavet en rigtig god aftale med regeringen. Vi har sikret, at de kommuner, som har mange velhavende borgere, og som samtidig ikke har så store sociale udfordringer, skal bidrage lidt mere. Så vi kan løfte kommuner som Tønder, Lolland, Bornholm og Brøndby. Samtidig har vi sikret en betydelig social pulje målrettet kommuner, som har flere borgere med psykiske lidelser, misbrugsproblemer og hjemløshed end andre kommuner, siger politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

Overgangsordning for taberne
Regeringen og EL er enige om at drøfte yderligere tiltag på området. Ændringerne i udligningsordningen forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2013. Der vil dog være en overgangsordning for de kommuner, som taber mest på justeringen. Kommunerne vil få mulighed for at tilpasse skatten til justeringen i både op- og nedadgående retning.

De kommuner, som ønsker det, får mulighed for at hæve skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. i 2013. Samtidig afsætter regeringen og Enhedslisten som noget helt nyt en pulje, der delvist kompenserer de kommuner, der sænker skatten. På den måde bliver der rum til, at andre kommuner kan hæve skatten.

Justeringen af den kommunale udligningsreform kommer, efter at flere kommuner har kritiseret den tidligere udligningsordning, og efter Finansieringsudvalget i marts måned offentliggjorde sin rapport med forslag til, hvordan udligningsordningen bliver mere rimelig og præcis.

Fakta om reformen

Med den nye udligningsordning bliver der overordnet flyttet godt 400 mio. kr. fra større byer til landområderne, bl.a. pga. en justering af boligkriteriet, som betyder, at byerne ikke i samme omfang bliver økonomisk 'belønnet' for at have ældre lejeboliger.

To nye kriterier bliver indført for at ramme kommunernes udgifter på det specialiserede socialområde mere præcist, nemlig "Børn af enlige forsørgere' og nomadefamilier. Boligstøttekriteriet, der har været kritiseret af flere kommuner, bliver justeret. Det samme gør kriterierne 'familier i visse boligtyper', 'personer med lav indkomst', 'fald i befolkningstallet' og 'børn i familier med lav uddannelse'.
Der bliver indført en mere korrekt indregning af skatteindtægter fra landbrugsjord.

Der vil fortsat være en særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med særlige økonomiske udfordringer, men der sker en forenkling af særtilskudspuljerne for at mindske udgifter til administration

Der oprettes en helt ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. Tilskuddet til kommuner med øer og færgedrift bliver øget med 15 mio. kr.

Finansieringsudvalget skal fortsat arbejde med udligningssystemet, bl.a. med en analyse vedr. udlændinge og kommunernes mulighed for at skabe vækst og nye arbejdspladser

tsp