Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aabenraa har godt styr på plejefamilierne

Alle nye plejefamilier får et obligatorisk grundkursus, og antallet af tilsyn er højere end påkrævet. Plejefamilierne er tilfredse
21. DEC 2011 11.03

AABENRAA: I efteråret 2011 er der gennemført en brugerundersøgelse blandt 124 plejefamilier med børn fra Aabenraa Kommune. Formålet var at analysere samarbejdet mellem plejefamilierne og kommunen. Fokus var blandt andet på plejefamiliens tilfredshed med uddannelse og tilsyn.

Undersøgelsen viser, at omkring 90 pct. af de adspurgte plejefamilier udtrykker meget stor eller stor tilfredshed med Tilbudsafdelingens måde at samarbejde på, og kun ganske få er direkte utilfredse, oplyser kommunen.

Formand for Børn - og Familieudvalget Susanne Beier (V) er glad for resultatet, og mener, at det hænger sammen med omfanget af de tilsyn, kommunen foretager.

- Vi har længe haft skarpt politisk fokus på kontinuiteten og kvaliteten i tilsynene hos plejefamilierne. Jeg tror på, det er med til at skabe tillid og bidrage til det gode samarbejde, som afspejler sig i undersøgelsen, fortæller hun.

Langt de fleste plejefamilier i kommunen modtager fire tilsyn, mens de familier, der har brug for ekstra besøg, får det. Der er ingen krav til antallet af tilsyn hos plejefamilier. På landsplan viser en Deloitte-rapport fra 2010 at 17 pct. af plejefamilierne fik fire besøg. Til sammenligning får 65 pct. af plejefamilierne i Aabenraa fire eller flere besøg, ifølge kommunens undersøgelse.

Obligatorisk grundkursus
I Aabenraa har det siden 2002 været en del af godkendelsesproceduren, at alle nye plejefamilier deltager i et obligatorisk grundkursus. I mellemtiden er dette blevet en ret og pligt i Barnets Reform, som er en ny lovpakke fra foråret 2011.

Af andre markante resultater i brugerundersøgelsen kan nævnes, at 90 pct. af de plejefamilier der har svaret på undersøgelsen, svarer at tilsynsbesøgene i høj eller i nogen grad støtter dem som plejefamilie. 94 pct. svarer at de i høj eller i nogen grad kan tale med familieplejekonsulenten om problemer som måtte opstå, og 92 pct. svarer at familieplejekonsulenten i høj eller i nogen grad lytter og forholder sig til barnets situation og trivsel.

70 pct. af plejefamilierne vil anbefale andre at blive plejefamilie, og mindre end 3 pct. vil ikke anbefale det. Resten svarer 'Ved ikke'. Derudover oplever 97 pct. af plejefamilierne at familieplejekonsulenterne i høj eller nogen grad har tid til se på henvendelser.

For få på kursus
Undersøgelsen viser dog også ting, der går knap så godt. Blandt andet er det kun er 56 pct. af plejefamilierne der svarer, at de deltager i de opfølgende kurser, som de er forpligtet til.

- Vi skal huske på, at kurserne har været et krav siden foråret, og at antallet derfor kan nå at stige. Når det så er sagt, vil vi se på, hvordan vi kan få flere til at deltage i kurserne fremover. Det positive er, at plejefamilierne har mulighed for at komme på de kurser, de har brug for, siger Susanne Beier.

mou