Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Supervision til familieplejere - vi er lige her

DEBAT - Brug vores kompetencer på familieplejeområdet, lyder svaret fra døgninstitutionerne til KL
24. NOV 2011 10.56

Af Jens Nilsson

Vi er jo lige her! Vores højt specialiserede medarbejdere kan give landets familieplejere den efteruddannelse og supervision, de har krav på, men ikke får. Og plejebørnene de børnesamtaler, som loven påbyder. Brug os!

Endnu en gang er det kommet frem, at kommunerne har svært ved at magte opgaven med at omlægge anbringelsesområdet, så flere anbragte børn og unge kommer i familie- og netværkspleje i stedet for på institution.

Døgninstitutionerne har vi den nødvendige specialviden om udsatte børn og unge. Vi kan rådgive plejefamilier med svære udfordringer som alkoholskadede, misbrugte eller omsorgssvigtede plejebørn. Vi ved, hvad det kræver både fagligt og personligt at løse og håndtere meget komplicerede børne- og ungeproblemer. Vi kan være det sikkerhedsnet for og tilsyn med plejefamilierne, som kommunerne endnu ikke magter at være.

18 ud af foreningens cirka 150 døgninstitutioner har måttet dreje nøglen om i de seneste halvandet år. Det sker samtidig med, at kommunerne kritiseres for at svigte de plejefamilier, der med ikrafttrædelsen af Barnets Reform skal tage sig af flere og flere sårbare børn og uge. Senest har SL i en undersøgelse påvist, at næsten seks ud af ti plejefamilier ikke har fået de to tilsyn, som Barnets Reform foreskriver, hvor kommunen skal tale med plejebarnet.

To tredjedele af familierne har ikke fået de to dages efteruddannelse i år, som de har krav på af hensyn til deres plejebørns individuelle behov - og en tredjedel af familierne har ikke fået rådgivning om, hvordan de skulle håndtere plejeopgaven i form af supervision.

Ingen stridsøkser her
En af landets førende eksperter i anbragte børns vilkår, lektor på Aalborg Universitet Karin Kildedal, udtalte i sommer i forbindelse med en af de mange sager om vanrøgt i en plejefamilie, at hun frygter for familieplejeområdet, efter at kommunerne overtog ansvaret i 2007.

Formanden for Børne- og Kulturudvalget i KL, Jane Findahl afviste i 21 Søndag på DR1, at der skulle være store problemer med at få kommunerne til at leve op til deres forpligtelser. Og hun har udtalt, at hun 'for børnenes skyld' mente, at alle aktører på området skulle 'lægge stridsøkserne fra sig' og finde sammen om et fælles bord, hvor det handler om at arbejde på tværs for at opnå de bedste resultater for børnene.

Fra døgninstitutionernes side har vi ikke svunget stridsøksen over for kommunerne. Men vi har brugt vores sunde, kritiske fornuft, fordi vi har set, at plejefamilierne ikke er klædt ordentligt på til den enorme opgave, de er blevet pålagt. Vi vil meget gerne i dialog med KL om at indgå i et samarbejde om støtte til kommunerne, plejefamilierne og plejebørnene.

Med venlig hilsen
Formand for Foreningen af danske Døgninstitutioner, Jens Nilsson