Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færre børn og unge anbringes

Men flere tvangsanbringes - og flere anbringes i plejefamilier frem for i døgninstitutioner, viser ny årsstatistik fra 2010
13. OKT 2011 9.36

I 2010 traf kommunerne 2.805 afgørelser om anbringelse af børn eller unge uden for hjemmet. Det er et fald på 12 procent i forhold til 2009.

Det faldende antal afgørelser har medført et mindre fald på cirka to pct. i det samlede antal anbragte børn og unge. Ved udgangen af året 2010 var 12.565 børn og unge anbragt, mens 12.833 børn og unge var anbragt i 2009.

Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte årsstatistik 2010 om børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Flere tvangsanbringelser

311 børn og unge, svarende til 12 pct., blev tvangsmæssigt anbragt i 2010. Gennem de seneste fem år er der sket en markant stigning i andelen af tvangsmæssige anbringelser. I 2007 var således kun 7 pct. af afgørelserne tvangsmæssige.

Andelen af børn og unge, der bliver anbragt i plejefamilie som første anbringelsessted, er stigende. 31 pct. af børnene/de unge blev anbragt i en plejefamilie i 2010. I 2007 var det 25 pct.

I samme periode faldt andelen af børn og unge, der blev anbragt på en døgninstitution som første anbringelsessted fra 36 til 28 pct.

ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/wwworks/