Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Konstruktiv kritik i stedet for vildledende skræmmekampagne

DEBAT KL kritiserer i et debatindlæg Socialpædagogernes Landsforbund for at føre skræmmekampagne mod kommunernes indsats på det specialiserede socialområde

Af Jane Findahl (SF), formand for hhv. KL's Børne- og Kulturudvalg og og Anny Winther (V), KL's Social- og Sundhedsudvalg

Tonen har været hård, når Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har kritiseret kommunernes indsats for udsatte børn og unge og voksne handicappede.

Debat er altid velkommen, når den kan bruges til noget. Desværre har SL's kritik været helt ude af proportioner, og tonen har til tider været skinger.

Rundt om i landets kommuner gennemføres der store omlægninger af indsatsen. Mange kommuner udvikler nye løsninger i borgernes nærmiljø som alternativ til de gamle amtslige tilbud.

Der findes naturligvis borgere med meget komplekse problemer, som har behov for et stærkt specialiseret tilbud. Men for andre er der rigtig megen fornuft i at yde hjælpen i borgerens nærmiljø.

Der er fx ikke noget, der tyder på, at det generelt er bedre for udsatte børn og unge at blive anbragt på en døgninstitution eller et opholdssted end i en plejefamilie, hvor barnet har nære relationer til familie, venner, skole og så videre.

Når SL vælger ensidigt at beskrive disse omlægninger som udtryk for besparelser og forringelser, er det derfor misvisende.

Det er også vildledende, når SL beskriver Tilbudsportalen som 'et socialt supermarked på nettet'. Faktum er, at der er skabt større gennemsigtighed og overblik over, hvad der findes af tilbud på det sociale område, så det ikke blot er den enkelte sagsbehandlers erfaring med bestemte tilbud, der afgør, hvilke tilbud borgerne kan få.

Fokus på styring af økonomien
I de seneste år har kommunerne haft et klart fokus på styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. Det skyldes, at budgetterne meget ofte er blevet overskredet, og at udgifterne er steget voldsomt i forhold til andre områder. Det er ikke holdbart.

Vi ønsker derfor, at udgifterne skal udvikle sig i nogenlunde samme takt som alle andre udgifter. Budgetterne skal holdes, og kommunalbestyrelsen kan fastlægge et serviceniveau på de specialiserede områder, ligesom den gør på fx skole- eller ældreområdet. Naturligvis inden for lovens rammer.

Så vi siger ja tak til konstruktiv kritik og forslag til, hvordan vi i kommunerne kan udvikle kvaliteten i vores tilbud. Men skræmmekampagner gavner hverken medarbejderne, brugerne eller områdets almindelige status.

Debatindlægget har været bragt i den seneste udgave af SL's medlemsblad, Socialpædagogen.