Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bekymringen om afspecialisering blev opfyldt

Kommunalreformen kostede på socialområdet, konkluderer Socialpædagogerne i en hvidbog og ønsker grundig undersøgelse
13. SEP 2011 9.18

Landets 98 kommuner overtog med kommunalreformen for snart fem år siden en lang række nye opgaver fra de tidligere amter. Mange faglige organisationer og specialister advarede dengang om, at omlægningen ville kunne medføre en glidende afspecialisering fordi kommunerne langt fra har størrelse eller faglig indsigt til at kunne løfte de store og tunge opgaver. Nu har Socialpædagogerne udgivet en hvidbog, der efter egen opfattelse dokumenterer, at symptomerne på en bekymrende udvikling efterhånden er mange og markante.

- Vi kan med hvidbogen i hånden påvise, at de specialiserede tilbud rundt om i landet har fået sværere vilkår. Mange af dem er blevet lukket, overført til kommunalt regi eller blevet udvidet med andre specialer. Alt sammen en bevægelse, der koster på socialområdet fordi det udhuler en væsentlig faglig specialisering. Kommunerne var ikke forberedt på, hvor komplekst og bredt område de overtog. Og de færreste af dem har den størrelse der skal til, for at kunne løfte opgaven forsvarligt.

- Derfor har vi også peget på, at der er behov for, at vi gennemgår og analyserer, hvordan det specialiserede sociale område skal varetages fremover. Vi synes fx der er god mening i at tilbageføre en del af opgaverne til regionerne, der både har størrelsen og dem faglige tyngde. Men fremadrettet er der først og fremmest behov for en grundig analyse af hele området, siger Benny Andersen, formand for SL.

I strid med Serviceloven
- Når der ikke længere findes en institution, der kan tage sig af blinde og døve børn og gøre dem i stand til at fungere og have et godt børneliv. Når der ikke længere findes specialiserede tilbud til mennesker, der har været udsat for et uheld og blevet hjerneskadede og har brug for specialiseret genoptræning for at blive mere selvhjulpen. Eller når tilbud til voksne mennesker med udviklingshæmning skal udvides og også gælde psykisk syge, så giver det en afspecialisering fordi tilbuddet ikke længere kan fokusere på behandling af lige den særlige målgruppe.

- Så kan vi ikke længere tilbyde den behandling, det enkelte menneske har brug for og krav på. Ofte med den konsekvens, at deres situation forværres. Og det vil tage år at genopbygge den viden og ekspertise og målrettede indsats. Det er ikke bare trist og umenneskeligt. Det er direkte imod intentionerne af loven.

Hvidbogen peger desuden på, at det ikke har hjulpet på udviklingen, at kommunerne har fået betydeligt strammere økonomiske rammer at arbejde indenfor de seneste år. Hvidbogen påpeger, hvordan det har medført en forvaltning i strid med servicelovens ånd og bogstav. Socialpædagogerne mener, svaret foruden en grundig undersøgelse af området, tilbageføring af opgaver til regionerne desuden handler om en finansieringsreform.

ka