Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vordingborg har justeret tilsyn med plejeforældre

Ovenpå Mern-sagen skal tilsynet også gælde plejefamiliens pædagogiske målsætninger og metoder, og alle plejefamilier får tilsynsbesøg inden sommer
21. DEC 2011 7.00

VORDINGBORG: I løbet af efteråret 2011 har Vordingborg Kommune justeret tilsynet med kommunens mange plejefamilier.

- Efter at Mern-sagen kom frem i august 2011, konstaterede vi, at vi i den konkrete sag havde handlet korrekt. Alligevel valgte vi at justere tilsynet med de omkring 240 plejefamilier i kommunen, som har en generel godkendelse, og hvoraf vi selv har børn i ca. 80 af dem, siger Børne- og Kulturdirektør Lisbeth Mogensen.

Justeringerne betyder, at der fremover som standard afholdes et tilsynsbesøg om året. Foruden dette generelle tilsynsbesøg fra Vordingborg Kommune vil plejefamilien få tilsynsbesøg mindst to gange årligt til hvert af deres konkrete plejebørn fra den kommune, der har anbragt børnene.

Forud for hvert besøg sikrer Vordingborg Kommune, at man er i besiddelse af den konkrete godkendelse, familien har på de enkelte anbragte børn i familien. Tilsynsrapporten er blevet revideret, så det tydeligere vil fremgå, at pædagogiske forhold omkring de anbragte børn er drøftet. Det sker ved at tilføje punkter, der omhandler plejefamiliens pædagogiske målsætninger og metoder, hvad angår de anbragte børns relationer, skolegang, netværk, sundhed og trivsel.

Hvis kommunen fra tilsynsbesøget får kendskab til ændringer i familiens forhold eller ændringer i de anbragte børns behov der gør, at plejetilladelsen skal ændres eller ophøre, så underretter Vordingborg straks de anbringende kommuner. Og endelig sendes kopi af tilsynsrapporten til de anbringende kommuner.

Som en del af forberedelsen til tilsynsbesøget var det kommunens ønske, at de kommuner, der har anbragt børn i en plejefamilie, blev kontaktet med henblik på at rekvirere de nyeste udtalelser på børnene fra f.eks. skoler og dagtilbud og evt. lægefaglige vurderinger. Men denne del af den nye procedure har vist sig umulig at gennemføre inden for lovgivningens rammer.

Med Barnets Reform fra 2011 er der sat ekstra fokus på, at tilsynet skal se på plejefamiliens pædagogiske målsætninger og metoder, og det var baggrunden for at man ønskede udtalelserne fra de anbringende kommuner.

-  For hvis ikke plejebørnene er fra Vordingborg Kommune, kender vi nemlig ikke de børn, der er anbragt i familien. Men ifølge lovgivningen må vi ikke indhente oplysninger om de anbragte børn fra de anbringende kommuner uden de biologiske forældres tilladelse. I stedet har vi sat ekstra fokus på den tilsynsførendes evner som interviewer og observatør, idet disse kvalifikationer kommer til at bestemme kvaliteten af denne del af tilsynet, siger Lisbeth Mogensen.

- Vi regner med, at der med udgangspunkt i de nye retningslinjer er gennemført tilsynsbesøg hos alle 240 plejefamilier i Vordingborg Kommune inden sommeren 2012. Derefter vil alle familier få et generelt tilsyn en gang om året ud fra de samme retningslinjer, slutter Lisbeth Mogensen.

mou