Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Et tilsynsbesøg på tre år

Et tilsynsbesøg på tre år

På tre år havde Vordingborg Kommune et enkelt tilsynsbesøg hos plejeforældre, der nu er tiltalt for bla. vold og vanrøgt
19. JUL 2011 7.30

VORDINGBORG: I en kortfattet pressemeddelse redegør Vordingborg Kommune for, hvordan de har ført tilsyn hos to plejeforældre fra byen Mern, der nu er tiltalt for frihedsberøvelse, vanrøgt og vold.

Kommunen oplyser, at plejefamilien ved kommunesammenlægningen havde en godkendelse som var udstedt af Langebæk Kommune.Vordingborg Kommune var siden på tilsynsbesøg hos plejefamilien i november 2008 og på denne baggrund udstedte Vordingborg Kommune i januar 2009 en generel plejegodkendelse, der erstattede den tidligere godkendelse fra Langebæk Kommune.

Vordingborg Kommune har ikke selv haft børn anbragt i familien. Og kommunen har heller ikke gennemført yderlige tilsynsbesøg i familien i perioden fra november 2008 og indtil den generelle plejegodkendelse blev inddraget i januar 2010.

Vordingborg Kommune har i godkendelsesperioden ikke modtaget underretninger fra de kommuner, der har haft børn anbragt hos plejeforældrene, om at der skulle være forhold i plejefamilien, der krævede særlig opmærksomhed. Herunder forhold som kunne kræve en inddragelse af familiens generelle godkendelse.

Vordingborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.

Det er ifølge lovgivningen Vordingborg Kommune, der har ansvar for at føre generelt tilsyn med plejefamilier bosat inden for kommunens grænser. Mens det er de kommuner, som har børn anbragt i den pågældende plejefamilie, som skal føre tilsyn med det enkelte barn.

Sagen fra Vordingborg Kommune får nu Socialrådgiverforeningen og Børnerådet til at kræve, at de nuværende varslede tilsynsbesøg erstattes af uanmeldte besøg hos plejefamilierne. Men den vej ønsker socialmininster Benedikte Kiær (K) ikke at gå.

- Det vil være for besværligt, hvis det skulle være uanmeldte besøg. For der er risiko for, at familien er på ferie eller holder fødselsdag, og så kan det være malplaceret, hvis en fra kommunen banker på, mens de sidder og hygger. Tilsynet kan ikke foregå på samme måde som på en institution. Og hvis kommunen vil komme uanmeldt, kan de dukke op i barnets skole eller daginstitution, siger Benedikte Kiær til Politiken.

krn