Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialministeren vil kulegrave kommunernes tilsyn med anbringelsessteder

Kommuner kan miste ansvaret for at føre tilsyn med anbringelsessteder, når Ankestyrelsen og Børnerådet får kulegravet området
25. JUL 2011 7.20

Sagen om de to voldstiltalte plejeforældre fra Mern i Vordingborg Kommune, får nu socialminister Benedikte Kiær (K) til at gå sammen med Børnerådet for at se nærmere på kommunernes tilsyn med plejefamilier, opholdssteder og øvrige anbringelsessteder. Det oplyser Socialministeriet.

- Det er dybt tragisk, at udsatte og meget sårbare børn kan risikere at blive anbragt i familier eller institutioner, som ikke er egnede til at have anbragte børn. Netop gennem tilsynet skal kommunerne sikre, at anbringelsesstederne er rustede til at tage godt hånd om de udsatte børn, og at børnene trives. Det er vigtigt, at vi får kulegravet, hvordan kommunerne udfører deres tilsyn i dag, så vi kan får klarlagt, hvordan tilsynet indrettes bedst mulig, siger Benedikte Kiær.

Undersøgelsen skal kortlægge både kommunernes tilsyn med anbringelsesstederne og med de børn, som er anbragte. Altså både det generelle og det individuelle tilsyn. I undersøgelsen vil man se på kommunernes interne retningslinjer for tilsyn, og hvordan de tilrettelægger og organiserer tilsynet. Samtidig vil man gennemføre interviews med de tilsynsførende og deres ledere for at se på, hvordan tilsynet udføres i praksis.

- Jeg er utrolig glad for, at socialministeren tager initiativet til denne vigtige undersøgelse. På den måde kan vi få undersøgt, om anbragte børns retsstilling er sikret tilstrækkeligt - også når det gælder børn i familiepleje, siger formanden for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen.

Socialministeren har allerede bedt Børnerådet lave en undersøgelse af børns oplevelser og erfaringer med at være anbragte. Undersøgelsen skal give ny viden om, hvad anbragte børn synes er væsentligt under en anbringelse, og kommunerne kan derfor bruge denne undersøgelses resultater til at styrke deres tilsyn.

Kommuner kan miste ansvaret

Undersøgelsen af kommunernes tilsyn med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner gennemføres af Ankestyrelsen med Børnerådet som rådgiver og færdiggøres i november 2011.

Og ifølge Benedikte Kiær er det langt fra udelukket, at kommunerne risikerer at miste ansvaret for at føre tilsynet. En tanke som også SF har givet udtryk for ved at anbefale, at regionerne overtager opgaven.

- det kan meget vel være, at det ender med, at tilsynet skal ligge et andet sted end hos kommunerne, siger Benedikte Kiær i dag i Politiken.

KL vil ikke kommentere på risikoen for at miste opgaven med tilsyn. Men formanden for KL's Børne- og Kulturudavalg, Jane Findahl (SF), mener, at det er tid til at slå koldt vand i blodet, fordi kommunerne fortsat er i gang med at implementere 'Barnets Reform'.

- Vi har lige fået en ny lov, som også indebærer store ændringer på hele anbringelsesområdet med efteruddannelse af plejefamilier og så videre. Lad os nu lige implementere den, siger Jane Findahl til Politiken.

krn