Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

860 vil gerne flytte job til ATP

82 pct. af de kommunale medarbejdere, der er inde i billedet til job i Udbetaling Danmark, er indstillet på at flytte arbejdsplads
8. NOV 2011 8.59

De kommunale medarbejdere, der skal følge med opgaverne fra kommunerne til ATP, er nu indmeldt, og ATP er godt tilfredse med tallene.

De indmeldte medarbejdere har oplyst deres ønsker til center, sagsområder, front/back-placering samt erfaring og uddannelse. Foruden ønsker til indplacering er de blevet spurgt, om de på nuværende tidspunkt forventer at flytte med til ATP. Det har 860 svaret ja til. 130 er fortsat i tvivl og svarer, at de måske flytter med. Kun 50 svarer, at de på nuværende tidspunkt ikke forventer at flytte med.

I ATP er man meget tilfredse med den høje tilslutning, som svarer til, at godt 82 pct. forventer at flytte med til ATP. Desuden er det glædeligt, at størstedelen af de resterende 18 pct. fortsat overvejer at flytte med, lyder meldingen fra ATP.

Afstand til centre har stor betydning
Den høje andel af medarbejdere, der ønsker at flytte med til ATP, afspejler, at det nødvendige antal medarbejdere i vid udstrækning er fundet i en proces, hvor medarbejderne har meldt sig frivilligt. Det ses især i de kommuner, der ligger i kortest afstand til centrene.

Dertil kommer, at kommunerne i et vist omfang har undladt at indmelde medarbejdere, hvor det på forhånd stod klart, at de pågældende ikke ville flytte med til ATP - typisk medarbejdere, der enten går på pension, er blevet tilbudt en anden stilling i kommunen eller af andre årsager allerede har meddelt kommunen, at de ikke ønsker at flytte med. At kommunerne har undladt at indmelde disse medarbejdere afspejler sig ved, at de kommuner, der ligger tættest på centrene, indmelder forholdsmæssigt flere medarbejdere end kommuner, der ligger langt væk.

Den geografiske fordeling viser en overvægt af medarbejdere, der ønsker at arbejde i Hillerød. Det pegede ATP's tidlige prognoser også på, men overvægten er ikke så markant som i prognoserne.

Af de medarbejdere, der svarer ja, ønsker 325 Hillerød, 90 Frederikshavn, 165 Haderslev, 130 Holstebro og 150 Vordingborg. Tallene for Holstebro og Haderslev er inklusive de medarbejdere, der ønsker en midlertidig placering i en filial.

ATP vil nu bruge november til at arbejde med medarbejdernes anførte ønsker. Inden jul giver ATP besked til medarbejdere og kommuner om de endelige placeringer.

ka


Biledet er fra Udbetaling Danmarks kommende nybyggeri i Haderslev.