Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Haderslev-centret bygges i nyt havnemiljø

Projektorganisationen for Udbetaling Danmark kan nu offentliggøre, at centret i Haderslev skal bygges på havnen. Sygehuset blev drøftet, men ikke fundet egnet

HADERSLEV:  Centret skal opføres på en grund, der omkranses af Fjelstrupvej, Kulhavnsvej, Ved Havnen og Christian X's Vej. ATP's datterselskab, ATP Ejendomme, er investor i centerbyggeriet og har netop afgivet betinget tilbud på havnegrunden til Haderslev Kommune, oplyser Projektorganisationen.

Forud for beslutningen om at placere centret på havnen gik en lang screeningsproces i samarbejde med Rambøll A/S. ATP's første prioritet har været at finde egnede lejemål, der levede op til en række objektive kriterier om trafikal tilgængelighed for medarbejderne, arbejdsmiljø og indretningsmuligheder samt økonomi. Her blev også sygehuset drøftet som en mulighed, men bygningen blev ikke fundet egnet til formålet, ligesom der heller ikke var andre egnede lejemål.

Formanden for Udbetaling Danmarks styregruppe, Lilian Mogensen, kommenterer:

- Med placeringen får vi en arbejdsplads i et levende miljø - og med andre lignende arbejdspladser i nærheden. Beliggenheden i et byudviklingsområde har også været en faktor for vores investor, ATP Ejendomme, der skal se investeringen i et langsigtet perspektiv.

Borgmester Jens Christian Gjesing (S) udtaler:

- Placeringen på havnen er med til at understøtte den byudvikling, vi har i gang med både erhvervsliv, boliger og kultur på havnen. Både kommunens jobcenter, VUC og SKAT er flyttet ud på havneområdet og sammen med de mange forskellige boligtyper er havnen et unikt område.

Lokalt samarbejde om arbejdskraft
For at forberede en fuld bemanding samt en driftsikker arbejdsplads fra begyndelsen i 2012, har Haderslev Kommune og ATP allerede nu etableret et samarbejde med Kompetent.Nu. Kompetent.Nu er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Haderslev Kommune og omegn.

De tiltag, der planlægges, er rettet mod både nuværende kommunale medarbejdere og mod eksterne kandidater, der kan spores ind på Udbetaling Danmarks jobområder allerede nu. Fx er det planlagt, at ATP deltager i erhvervs- og uddannelsesmessen i Haderslev den 1. november 2011.

For de nuværende medarbejdere i kommunen tales der fx om mentorroller, om forberedelser til fremtidens opgavedeling mellem kommuner og Udbetaling Danmark samt om forberedelser til den kulturintegration, der venter, når centret bemandes med kolleger fra forskellige kommuner samt fra andre arbejdspladser.


Projektorganisationen består af KL, ATP, Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet/Pensionsstyrelsen.

 ka