Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udbetaling Danmark bliver dyr

Økonomidirektørerne beder KL kvalificere undersøgelse af kommunernes merudgifter ved at centralisere en række udbetalinger
15. AUG 2011 7.10

Af Knud Abildtrup

Etableringen af Udbetaling Danmark ser ud til at blive en dyr omgang. Hvor centraliseringen af en række udbetalinger og oprettelse af nye centre skulle lette kommunerne og give en effektiviseringsgevinst, så kan det omvendt se ud til, at det kommer til at koste.

I Sorø viste en undersøgelse - der blev lavet i samarbejde med Borgerservicechefforeningen - nemlig, at Udbetaling Danmark vil betyde ekstraudgifter på halvanden million - alene i Sorø. Det resultat fik Økonomidirektørforeningen til at lave en landsdækkende undersøgelse, om kommunerne forudså samme udvikling.

Formand Flemming Storgaard oplyser nu til dknyt, at foreningen har fået svarene retur, og disse er nu sendt til KL med henblik på bearbejdning og vurdering:

De mindre hårdt ramt
- Tendensen i svarene er dog klar, idet undersøgelsen entydigt peger på, at centraliseringen bliver dyrere for kommunerne. Spredningen i merudgifterne er dog ret stor mellem kommunerne, og yderligere tyder undersøgelsens resultater på, at mindre kommuner bliver forholdsvis hårdere ramt end de større kommuner.

- Nu kan det selvfølgelig skyldes, at det kun er de 35 kommuner, som har svaret på undersøgelsen, som oplever et tab, og de øvrige 63 kommuner, der vil få gevinst. Det tror jeg nu ikke selv på - men det er det, som vi bl.a. gerne vil bede KL om at kvalificere.

- I hvert fald har vi i Ikast-Brande fået vores egne tal yderligere bearbejdet og dermed har vi beregnet os frem til et kontant tab på 3,3 mio. kr. hvert år som følge af centraliseringen.


Illustration - det nye kontorhus ATP skal opføre til Udbetaling Danmark på Haderslev Havn