Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udbetaling Danmark - nej tak

Syv medarbejdere fra Holbæk stod til at skulle flyttes til Udbetaling Danmark. Det ønskede de ikke, og nu er der fundet en anden løsning for dem alle

HOLBÆK: Udbetalingen af en række overførselsindkomster som folkepension, førtidspension, boligstøtte og børnebidrag vil fra 1. januar 2013 overgå fra landets kommuner til den nye selvejende institution Udbetaling Danmark. Det betyder, at i alt syv arbejdspladser flyttes fra Holbæk.

Udbetaling Danmark skal have til huse i fem centre fordelt over hele landet, på Sjælland er det i Hillerød og Vordingborg. De syv medarbejdere fra henholdsvis Arbejdsmarkedscentret og Borger- og organisationsservice har ikke ønsket at transportere sig så langt, og samtidig har flere af dem haft et stærkt ønske om at blive i Holbæk, oplyser kommunen.

Ny funktion til fem medarbejdere
To af medarbejderne har valgt at gå på efterløn i 2013, mens kommunens chefer og ledere, og ikke mindst medarbejderes fællestillidsrepræsentant Tine Grodal, har gjort en stor indsats for, at Holbæk Kommune fortsat kan få gavn af de øvrige medarbejderes kompetencer.

- Det er vigtigt for os at fastholde gode medarbejdere, og derfor er det meget positivt, at vi nu har fundet en løsning, hvor de kan udfylde en anden funktion i organisationen. Et godt og konstruktivt samarbejde med fagforeningen HK har været afgørende i den forbindelse, og det er til stor gavn for alle, at vi kan beholde medarbejderne, fortæller kommunaldirektør Hans Søie.

Tine Grodal fra HK supplerer kommunaldirektøren:
- HK er glad for, at der nu er fundet løsninger for de berørte medarbejdere. Det har været en lang og sej proces for alle medarbejderne i de afdelinger, som har været i spil. Det er helt afgørende for den enkelte medarbejder at vide, om de kunne sikres job i Holbæk Kommune, lave en fratrædelsesaftale eller trække efterlønsbeviset op af skuffen, når opgaverne om et års tid skal overdrages til Udbetaling Danmark.

 

De berørte medarbejdere bliver i deres stillinger helt frem til 2013, hvor opgaverne overgår til Udbetaling Danmark.


Illustration: Udbetaling Danmark i Vordingborg

 

ka