Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

50 færre skal overføres til Udbetaling Danmark

Regeringen erkender, at Udbetaling Danmark ikke alene kan eller skal løfte opgaven med at jagte socialbedrageri, fremgår det af økonomiaftalen for 2012

Af Morten Uhrenholdt

Regeringen fastholder i den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi i 2012, at opgaven med at afsløre socialbedrageri ligger som oprindelig tænkt hosUdbetaling Danmark. Det har som bekendt medført en del opstandelse i kommunerne og der har været heftig debat om, at netop den opgave skulle væk fra kommunerne, der har et langt bedre lokalt grundlag for at afsløre bedragerierne.

Den debat er tilsyneladende vandret ind ved forhandlingsbordet, for der er indgået en delaftale på området. Regeringen fastholder som nævnt, at opgaven skal ligge hos Udbetaling Danmark. Men regeringen erkender åbenbart samtidig, at kommunerne ikke kan undværes i det arbejde.

Derfor indfører aftalen en nyt samarbejdsmodet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, der 'sikrer, at der i tæt samarbejde tilvejebringes oplysninger om, hvorvidt der snydes med sociale ydelser. Den nye samarbejdsmodel tager hensyn til, at kommunerne fortsat skal kunne foretage kontrol af sociale sager, og at kommunerne fortsat kan udnytte kendskab til lokalområdet eller nærheden til borgeren, når en sag skal oplyses,' hedder det i aftalen mellem regeringen og KL.

Parterne er herefter blevet enige om, at det vil efterlade en del arbejde i kommunerne, efter at de centrale udbetalinger er begyndt at fungere. Derfor er det aftalt, at 50 årsværk færre end oprindelig aftalt, skal overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark.