Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det bliver lettere at være social bedrager

Kontrollen med socialt bedrageri vil gå ned i niveau, og sociale bedragere vil derfor langt lettere slippe af sted med at snyde sig til offentlige ydelser
14. MAR 2011 7.33

Det siger KL's formand Jan Trøjborg i en kommentar til, at Beskæftigelsesministeriet vil overføre dele af ansvaret for den helhedsorienterede kontrol til Udbetaling Danmark.

Fra sommeren 2012 samles sagsbehandlingen for udbetaling af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelsesområdet hos Udbetaling Danmark. Beskæftigelsesministeriet lægger nu op til, at dele af myndighedsansvaret for kontrolopgaven for de fem områder også flyttes til Udbetaling Danmark. Hvis lovforslaget vedtages, skal Udbetaling Danmark træffe afgørelse om at tilbagebetale ydelser i de sager, hvor myndighedsansvaret overføres til Udbetaling Danmark, og kommunerne skal træffe afgørelse i de sager, hvor de har myndighedsansvaret.

- Borgere, som føler sig fristet af at snyde sig til sociale ydelser, vil få langt lettere adgang til det, fordi man med forslaget river kontrollen med socialt bedrageri over ved at fordele den på flere myndigheder. Mens livet lettes for de sociale bedragere, så skabes der omvendt unødig dobbeltadministration og ineffektivitet i det offentlige system. Det bliver centralisering for centraliseringens skyld, siger Jan Trøjborg.

Forslaget vil for eksempel betyde, at en medarbejder hos kommunen fortsat skal træffe afgørelse om at tilbagebetale en børnehave-friplads til en enlig mor, mens det vil være Udbetaling Danmark, der skal træffe afgørelsen om at tilbagebetale det forskudsvise udbetalte børnebidrag og boligstøtte ud fra de nøjagtig samme oplysninger i sagen.

Fokus
Kommunerne har i de senere år haft et stort fokus på kontrolarbejdet, og langt de fleste kommuner har i de senere år organiseret kontrollen i særlige kontrolteams.

- Kommunernes fokus på kontrolarbejdet har haft en meget positiv effekt. Alene sidste år afslørede kommunerne snyd for ca. 400 mio. kr., så det er ikke småpenge, vi taler om. Hvis man deler ansvaret for opgaven, vil kommunernes kontrolenheder svækkes, og så er det klart, at kommunernes evne til at opdage og begrænse fejludbetalingerne samtidig vil mindskes, siger Jan Trøjborg.

Hvis lovforslaget bliver en realitet, er der også stor risiko for, at borgerne bliver tabt mellem to stole. Det vil ske, fordi borgerne i så fald skal føre sin sag over for to forskellige myndigheder og forholde sig til to forskellige ankesystemer.