Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frit spil for sociale bedragere?

DEBAT Økonomidirektørforeningen tager skarpt afstand fra, at Udbetaling Danmark skal overtage ansvaret for bekæmpelse af socialbedrageri. Erfaringer med centralisering af skatteopgaven skræmmer, skriver foreningen

Af Flemming Storgaard, formand for Økonomidirektørforeningen 

Det er med stor forundring vi i Økonomidirektørforeningen konstaterer, at Pensionsstyrelsen foreslår, at indsatsen over for socialt bedrageri skal overgå til Udbetaling Danmark, som oprettes den 1. juli 2012 i syv regionale centre.

Kommunerne har, specielt efter en revision af kommunernes kontrolforanstaltninger (temarevision) i 2009, oprustet den sociale kontrol og gør det i dag rigtig godt.

Kommunerne har således opbygget et netværk af kontakter i kommunens egen organisation og har opnået lokale kontakter, bl.a. ved nærpolitiet, SKAT, boligforeninger m.m.
Det er i nærområdet man ved 'hvor skoen trykker'.

Derfor er det også utopi at tro, at man afslører socialt bedrageri udelukkende ved central sammenkøring af registre og lignende skrivebordsarbejde.

Erfaringer med centralisering af skatteopgaven skræmmer. Siden 1. november 2005, hvor opgaven med skattekontrol og inddrivelse blev flyttet fra kommunerne og til regionale skattecentre, er borgernes gæld til det offentlige steget markant, og ligningsprovenu er ikke længere noget man måler på.

Der bliver langt for kontrolmedarbejderne, når de skal foretage observationer og kontrol, ligesom der typisk bliver tilsvarende langt for den borger, der bliver anmeldt for socialt bedrageri, og som skal til partshøring ved et af Udbetaling Danmark's kontorer.

Udbetaling Danmark skal behandle sager af objektiv karakter. Sager med socialt bedrageri har næsten altid elementer af skøn og kan absolut ikke løses på distancen. Dette skyldes bl.a. at langt den største del af de sager, hvor der konstateres socialt bedrageri, handler om snyd med såkaldt fiktive adresser.

Denne problematik har en klar sammenhæng med bopælsregistreringen, som er en opgave som kommunerne fortsat har ansvaret for, også efter 1. juli 2012.