Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vejle vil nu opsøge voksne med ADHD

I børnehaverne og folkeskolen er der stor opmærksomhed på at finde og hjælpe børn med ADHD, men når det gælder unge og voksne, har man ikke samme overblik. Derfor har man i Vejle besluttet at gå systematisk til værks for at finde den oversete gruppe
7. APR 2011 13.45

VEJLE: I Vejle vil man hjælpe borgere med ADHD til et bedre liv og selvforsørgelse. Det nye er, at man systematisk finder og hjælper både unge og voksne, der har ADHD, oplyser kommunen.

Hvad vil vi opnå? Helt overordnet vil Vejle gerne have, at borgere med ADHD bliver fundet og får hjælp, således at de får bedre mulighed for at være i job eller uddannelse og dermed bliver mere selvhjulpne. Desuden vil kommunen speede afklaringen op, så der kun går uger, hvor der i dag kan gå måneder, før borgeren er afklaret og får hjælp.

- Vi har store forventninger til dette initiativ, udtaler Vejles formand for Voksenudvalget Kit Kielstrup (V):

- ADHD er et problem, der ødelægger livskvaliteten for mange af vores borgere, fordi de ikke altid får den hurtigste og bedste hjælp. Det vil vi meget gerne gøre noget ved. Jeg er specielt glad for, at projekterne har den brede forankring på tværs i kommunen, det gør, at vi kan give tilbud, der passer til lige nøjagtig den enkelte borgers særlige situation.

Hvordan finder vi dem? Vejle Kommune har fået 4 millioner kroner fra Servicestyrelsen til indsatsen for borgere med ADHD og ADHD-lignende symptomer. Nogle af pengene er allerede brugt til at finde unge mellem 16 og 30 år fra målgruppen. Fire af kommunens afdelinger, som møder i alt ca. 1200 unge har været med i arbejdet. Man regner med, at op til 250 af disse unge har ADHD-problemer, som ikke før har været erkendt.

Antallet ikke eksploderet
Hvordan hjælper vi dem? Resten af pengene fra Servicestyrelsen er sat af til fire større projekter, som skal hjælpe personer med ADHD-symptomer til et bedre liv. Projekterne er vidt forskellige, ét handler om fastholdelse af unge med ADHD, som går på erhvervsuddannelserne, et andet skal hjælpe unge mødre fra målgruppen med at tackle rollen som mor på en god måde, et tredje skal hjælpe forældre med børn, der har ADHD, og det sidste skal hjælpe voksne fra målgruppen til at mestre livet med en ADHD-diagnose.

-Ja, de er meget forskellige, men alligevel har de det gennemgående træk, at de alle handler om at give borgeren værktøjer til at klare sig selv, siger jobudvalgsformand i Vejle Kommune Christa Laursen.

Det er ikke sådan, at antallet af borgere med ADHD pludselig er eksploderet. Derimod er man ved at blive klar over, at unge og voksne med ADHD problemer er en overset gruppe, som har haft vanskeligt ved at klare sig, men som rent faktisk kan hjælpes. - Derfor er det med at komme i gang, jo før, jo bedre slutter jobudvalgsformanden.

ka