Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holbæk styrker indsatsen overfor misbrugere

Kommunen vil sætte tidligere ind for at undgå, at unge ender i alvorligt misbrug. Derfor gælder indsatsen nu også unge under 18 år

HOLBÆK: Der skal sættes tidligere ind, hvis unge under 18 år skal undgå at havne i store misbrugsproblemer. Derfor godkendte byrådet onsdag, at der skal bruges cirka en halv million kroner til behandling af misbrugere under 18 år. Pengene skal tages fra den pulje på én million kroner, som byrådet i dets budgetforlig vedtog, at misbrugsområdet årligt skal have.

– Vi ser unge på 18 år, der har et misbrug, som har 'fået lov til' at vokse, fordi de ikke havde mulighed for at få målrettet behandling, da de var under 18 år. Derfor vil vi gerne ansætte en ungebehandler, der kan tage imod unge under 18 år og lave nogle tilbud der – forhåbentligt – kan forebygge, at de tager misbrugsproblemerne med ind i voksenlivet, siger Pernille Lisbeth Winther, der er leder for Center for Misbrug og Omsorg.

Hvor den første halve million kroner skal gå til et nyt tilbud til de unge under 18 år, har politikerne godkendt, at den anden halve million skal bruges på kommunens eksisterende tilbud.

Pernille Lisbeth Winther glæder sig over, at politikerne blandt andet vil give et dagbehandlingstilbud psykologressourcer:

– De psykologiske ressourcer skal bruges som supplement til den eksisterende udredning og behandling, og det vil give god mening i forhold til målgruppen. Brugerne her er ikke i et aktuelt eller voldsomt misbrug og profiterer derfor af terapeutisk behandling.

Samtidig skal kommunens ambulante behandlingssted for misbrugere, Holbæk Rådgivningscenter, have tilført psykiaterressorcer. Alle undersøgelser på misbrugsområdet fastslår nemlig, at en meget stor del af alkohol- og stofmisbrugere har psykiske lidelser. Men nu er der kun ressourcer til at undersøge brugere for ADHD. Andre psykiske lidelser er der ikke lægefaglige ressourcer til at undersøge for.

Med flere psykiatriske resurser til Holbæk Rådgivningscenter kan misbrugere med en dobbelt problemstilling visiteres videre til behandlingspsykiatrien.

Louise du Plessis de Richelieu (SF), der er formand for Udvalget for Voksne, er tilfreds med beslutningen om at bruge de en million kroner på misbrugsområdet:

– Ved at bruge pengene på denne måde kan vi i langt højere grad forebygge og dermed undgå, at borgere kommer ud i et svært misbrug med mange personlige omkostninger til følge. Og samtidigt kan vi målrette behandlingen, så den bliver mere effektiv, siger hun.

mou