Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nu skal skævhederne væk i beskæftigelsestilskuddene

Bred aftale om justering af beskæftigelsestilskuddet - bl.a. fuld kompensation på landsdelsniveau - ordnet løsrevet fra udligningsforhandlingerne
30. APR 2012 8.50

Regeringspartierne har sammen med V, DF og K aftalt en justering af beskæftigelsestilskuddet til kommunerne. Justeringen skal sikre, at der ikke opstår regionale skævheder i kompensationen til kommunerne, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet..

Aftalen indebærer bl.a., at kommunerne får fuld kompensation på landsdelsniveau, hvor den nuværende ordning kan betyde enten over- eller underkompensation for de enkelte landsdele.

Partierne forhandler nu videre om justering af udligningsordningen for at undersøge muligheden for at en justering kan træde i kraft 1. januar 2013 (hvilket indebærer, at der skal være lovgivet inden sommerferien).

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) er tilfreds med den nye aftale:

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan præsentere en ny ordning, som gør en forskel på to afgørende punkter: For det første får kommunerne et incitament til at få forsikrede ledige i job - og samtidig understøtter vi kommunernes økonomier gennem en kompensation, som følger udviklingen i ledigheden.

Kommunalordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) udtaler: - Det er godt, at vi i dag får rettet op på de store skævheder, der har været omkring beskæftigelsestilskuddet. Nordjylland har mistet 95 mio. kr. hvert år, og det er naturligvis helt urimeligt. Nu retter vi op og endda med tilbagevirkende kraft.

Godt med løsrevet aftale

Gruppeformand Kristian Jensen (V) udtaler: - Venstre er glade for, at vi nu får rettet op på den skævhed, som var i beskæftigelsestilskuddet. Det er vigtigt for os, at vi nu belønner de kommuner, som yder en effektiv indsats for at få ledige i beskæftigelse.

Gruppeformand Kristian Thulesen Dahl (DF) udtaler: - Det er glædeligt, at der nu er enighed om at følge KL's opfordring om at justere beskæftigelsestilskuddet til kommunerne, således der bliver større overensstemmelse mellem kommunernes faktiske udgifter og refusionen hertil. Samtidig er det godt, at ministeren har anerkendt at få dette på plads særskilt, så uenighederne om en udligningsreform ikke blokerer for justering på beskæftigelsesområdet.

Aftalen er en del af forhandlingerne om en justering af udligningsordningen mellem kommunerne - og Margrethe Vestager ser nu frem mod sidste del af de forhandlinger:

- Med en justering af udligningsordningen kan vi skabe mere lige vilkår mellem kommunerne. Nogle kommuner sidder med problemstillinger, som det for mig at se er et nationalt ansvar at hjælpe med at løse, og jeg ser frem til de videre forhandlinger, siger Margrethe Vestager.