DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Den finansiering må de da selv kunne klare

UDLIGNING Vanskeligt at se det rimelige i at udligne til kommuner med lavere skatteprocent, mener Roskilde-politikere, der mister millioner uanset model
18. APR 2012 11.04

ROSKILDE: Roskilde Kommune konstaterer, at der er udarbejdet betænkning fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg vedrørende kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål, fremgår det af en kommunal udtalelse.

Roskilde Kommune hæfter sig ved, at kommunen uanset model står til at miste beløb i intervallet 29,1-49,8 mio. kr. - bortset fra model 1, der dog i betænkningen beskrives primært som en illustration af udligningsmæssig håndtering af beskæftigelsestilskud-det og ikke en egentlig selvstændig model.

Det er dermed betydelige beløb, der bliver omfordelt fra Roskilde til især kommuner i Vestdanmark, hedder det.

Roskilde Kommune betaler allerede 400 mio. kr. til udligningen og mener ikke, at der er grundlag for, at dette øges yderligere. Økonomiudvalget henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at der i hvert fald er to forhold, der mangler at blive taget hensyn til i de forslag til udligningsreform, der behandles i betænkningen.

Højere huspriser
Det drejer sig for det første om leveomkostninger, hvor det på ingen måde tages i betragtning, at leveomkostninger - og her ikke mindst huspriser - er væsentligt højere i Østdanmark end i Vestdanmark.

Når Roskilde Kommune står til at betale mere i udligning, indebærer det umiddelbart en højere beskatning af borgerne, hvis kommunen skal levere uændret service. Det betyder dermed et endnu lavere rådighedsbeløb for borgerne, når skat og de højere leve- og boligomkostninger i Østdanmark er betalt.

For det andet kan det for de bidragende kommuner i udligningssystemet - herunder Roskilde - være svært at se rimeligheden i, at udligningsmidler i betydelig udstrækning går til kommuner, der har lavere skatteprocent end de bidragende kommuner. Kommunerne med lavere skatteprocenter burde selv i højere grad kunne dække deres respektive finansieringsbehov.

ka