Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nordjyske borgmestre vrede over efterregning

Den er på 90 millioner, og borgmestrene vil have en ny model for statstilskud til beskæftigelsesområdet
26. SEP 2011 16.46

NORDJYLLAND: Borgmestre og nordjyske toppolitikere har til et møde i Kommunekontaktrådet (KKR) drøftet beskæftigelsestilskudsordningen, og der var enighed om en fælles henvendelse til KL, hvor de gør opmærksom på, at modellen for beskæftigelsestilskud til kommunerne hurtigst muligt skal justeres.

De nordjyske kommuner har nemlig modtaget store efterregninger fra staten på i alt 90 mio. kr. Efterregningerne skyldes at staten har beregnet, at kommunerne har modtaget for meget i beskæftigelsestilskud for 2010 og 2011.

De nordjyske borgmestre er både overraskede og vrede over efterregningen, der betyder at flere kommuner nu må spare på andre af kommunernes kerneydelser for at kunne tilbagebetale det høje beløb.

- Staten har lavet en superbureaukratisk og uigennemsigtig beregningsmodel for tilskudsstørrelserne, så det har været helt umuligt for kommunerne på forhånd at budgettere med hvor meget de må bruge og hvor meget de evt. skal tilbagebetale, Siger formand for Kommunekontaktrådet (KKR), Mariagerfjords borgmester Hans Christian Maarup (S).

- Det kommer helt bag på os, at staten nu kræver tilskuddene tilbagebetalt i den størrelsesorden, samtidig med at stort set hele Nordjylland bliver ramt af efterregninger, mens f.eks. København får 117 mio kr. ekstra, tilføjer han.

De nordjyske kommuner tilbyder i henvendelsen til KL om en ny model for beskæftigelsestilskuddene, at være behjælpelige med udarbejdelsen af forslag til en mere rimelig og mere overskuelig model.

mou