Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Claus Hjort svarer uden om regning for efterregulering

KL kendte før økonomiaftalen det samlede beløb på 3,3 mia. kr., men finansministeren svarer ikke på, om de enkelte kommuners beløb var værd at få frem tidligere
31. AUG 2011 7.15

Af Knud Abildtrup

MF Eigil Andersen (SF) var i sommerens løb én af de politikere, der spærrede øjnene op over de meget store millionbeløb, mange kommuner præsenteres for i efterreguleringer på dagpenge- og beskæftigelsesområdet til 2012-budgetterne.

At KL inden økonomiforhandlingerne og selve aftalen med regeringen kendte det samlede beløb - 3,3 milliarder - stod klart tidligere i forløbet. Men hvorfor blev de udspecificerede beløb for de involverede kommuner ikke meldt ud inden den endelige aftale?

SF'eren valgte at spørge finansminister Claus Hjort Frederiksen (V):

'Har regeringen før eller under forhandlingerne med KL om den kommunale økonomi for 2012 gjort kommunerne bekendt med udsigterne til de konkrete efterreguleringer på dagpenge- og beskæftigelsesområdet, og hvis ikke, bedes ministeren tage stilling til, hvorvidt dette ikke ville have været hensigtsmæssigt for en klar aftale om de samlede økonomiske rammer for kommunerne i 2012.'

Ministersvar via en anden minister
Spørgsmålet har nu fået et ministersvar - og dog, for det med det hensigtsmæssige svarer ministeren ikke på:

'Indenrigs- og sundhedsministeren har oplyst følgende: 'Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2010 er opgjort ud fra kommunernes udgifter til forsikrede ledige på grundlag af kommunernes regnskabstal, som offentliggøres af Danmarks Statistik i maj 2011.

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2011 beregnes på grundlag af de skønnede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige på grundlag af Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2011.

Den samlede efterregulering vedrørende 2010 såvel som den samlede midtvejsregulering vedrørende 2011 har været kendt af KL forud for indgåelsen af aftalen om kommunernes økonomi for 2012.

Efterreguleringen og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet følger af § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. En negativ regulering er en konsekvens af, at beskæftigelsestilskuddet i 2010 og 2011 har været større end de udgifter, som kommunerne under ét har afholdt og skønnes at afholde til forsikrede ledige.

Fordelingen af reguleringerne af beskæftigelsestilskuddet på kommuner udmeldes i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne pr. 1. juli.' Med venlig hilsen Claus Hjort Frederiksen.'