Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lærere skal blive bedre til at bruge nationale test som pædagogisk redskab

OECD vurderer i nyt review, at der efterhånden er taget mange skridt til at etablere en evalueringskultur i folkeskolen, men at der stadig er en række udfordringer og forbedringspotentialer
13. MAJ 2011 5.50

OECD konkluderede i 2004, at et markant træk ved dansk skolekultur var et fravær af en evalueringskultur. I et netop offentliggjort review konkluderer OECD, at der siden er taget mange skridt til at etablere en evalueringskultur i folkeskolen, men at der stadig er en række udfordringer og forbedringspotentialer - særligt i relation til klare definitioner og kompetencer på alle niveauer, skriver Skolerådet.

Hovedkonklusionen i reviewet er, at der siden 2004 er taget flere initiativer, som har forbedret evalueringskulturen i folkeskolen. Der er blandt andet tale om indførelsen af nationale test og årlige kvalitetsrapporter, offentliggørelse afgangsprøvekarakterer i en samlet database (Databank), samt etableringen af Skolerådet og oprettelsen af Skolestyrelsen som en styrelse for evaluering og kvalitetsudvikling i grundskolen.

Samtidig konkluderes det, at de forskellige initiativer endnu ikke danner en sammenhængende struktur for evaluering og bedømmelse, idet en række forudsætninger ikke er til stede. For det første er forudsætningen for evaluering, at der er klare definitioner, kriterier og standarder, som der kan måles op imod - dette er ikke tilfældet i dag. Der er behov for at udvikle klare definitioner for, hvad der er en god præstation (for elever, lærere og skoleledere) og klare definitioner af, hvad der er en god skole og kommunal skoleindsats.

For det andet kræver evaluering kompetencer. Kompetencer som på nuværende tidspunkt kun i ringe omfang eksisterer og som derfor skal opbygges hos både elever, lærere, skoleledere og kommuner. Der skal øvelse til at mestre processen med at evaluere, reflektere over læring og praksis samt anvende evaluering som grundlag for øget læring og differentieret undervisningspraksis. Eksempelvis skal lærerne blive bedre til at bruge de nationale test som pædagogisk redskab i deres undervisning.

OECD-reviewet for Danmark indgår i den række reviews, OECD udarbejder for en række lande herhttp://www.flickr.com/photos/vblibrary/with/4578579173/-iblandt også Sverige og Norge. Reviewet analyserer grundskolens styrker og svagheder på fire evalue-ringsniveauer - og giver anbefalinger hertil.

Således fokuseres der på

* systemevaluering (monitorering og evaluering af uddannelsessystemets præstation som helhed),
* skoleevaluering (evaluering af individuelle skoler og organisationer),
* lærervurdering (evaluering af individuelle lærere med henblik på at vurdere deres praksis og resultater), og
* elevbedømmelse (processer hvor dokumentation for læring indsamles på en planlagt og systematisk måde for at foretage en bedømmelse af en elevs læring).

Foto: http://www.flickr.com/photos/vblibrary/with/4578579173/