Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner skal sikre førtidspensionisters opsparing

Mange tusinde førtidspensionister indbetaler ikke til den attraktive supplerende arbejdsmarkedspension. SFI foreslår lovændring
28. JUL 2011 10.40

Kun godt hver tredje ud af landets 230.000 førtidspensionister indbetaler til den supplerende arbejdsmarkedspension. De, der gør det, er typisk de mest ressourcestærke.

Siden 2003 har alle førtidspensionister haft mulighed for at spare op til alderdommen via den såkaldte supplerende arbejdsmarkedspension. Ordningen er økonomisk attraktiv: For hver krone, borgeren indbetaler, lægger staten to kroner oven i.

Alligevel benytter kun godt hver tredje førtidspensionist pensionsordningen. De, der indbetaler, har typisk et højere uddannelsesniveau, havde ofte en god løn før de fik førtidspension, er gift og etnisk danske. Og så er et flertal af dem førtidspensionister efter den nye ordning, og har altså fået tilkendt pensionen efter 2003. Det viser en ny rapport fra, det Nationale Center for Velfærdsforskning, SFI.

Meld alle til
Undersøgelsen viser også, at mange førtidspensionister ved for lidt om ordningen. Halvdelen af de adspurgte kunne slet ikke huske at have hørt om supplerende arbejdsmarkedspension, og blandt dem, der kendte ordningen, men ikke brugte den, havde halvdelen fravalgt den på grund af manglende information.

Det er kommunernes ansvar at informere om ordningen, men opgaven er ikke højt prioriteret, viser tallene: Seks ud af ti kommuner bruger mindre end et kvarter pr. førtidspensionist på at gøre opmærksom på muligheden. De fleste kommuner informerer via brev eller skema.

Rapporten anbefaler bl.a. at ordningen ændres, sådan at alle førtidspensionister fremover automatisk tilmeldes den supplerende arbejdsmarkedspension. De, der ikke ønsker at indbetale til ordningen, kan herefter melde sig fra.

krn

Om undersøgelsen:
Det er Pensionsstyrelsen, der har bestilt undersøgelsen for at afdække, hvor der skal sættes ind for at få flere til at tilslutte sig ordningen. Rapporten er udarbejdet af seniorforsker ved SFI Anna Amilon.