Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Papirlægernes rolle skal nu granskes

De omstridte lægekonsulenter, der laver udtalelser om borgere uden selv at møde dem, skal nu undersøges nærmere af ministeriet og KL
23. JUN 2011 9.46

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) og Erik Nielsen (S), formand for KL´s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, er på et møde blevet enige om, at lægekonsulenter har en vigtig funktion, men at der er behov for at undersøge deres rolle nærmere. Beskæftigelsesministeren og KL er derfor enige om at sætte en undersøgelse i gang, oplyser ministeriet.

Inger Støjberg udtaler:
- Det er en alvorlig sag, hvis lægekonsulenterne overskrider deres beføjelser. Lægekonsulenterne må selvfølgelig ikke begynde selv at stille diagnoser eller behandle borgere. Det er slet ikke deres opgave. I lyset af de sager, der har været fremme de seneste dage, er der behov for, at vi får belyst det her område. Jeg er glad for, at KL bakker op om en undersøgelse, siger Inger Støjberg.

Erik Nielsen udtaler:
- Lægekonsulenterne er et vigtigt bindeled mellem læger og sagsbehandlere. Det må og skal ikke være sådan, at det er borgerens egen læge eller en speciallæge, der afgør, om borgeren skal have ret til fx førtidspension. Her er det den kommunale sagsbehandler, der har ekspertisen til at træffe afgørelse, siger Erik Nielsen.

Lægekonsulenterne er ansat i kommunerne. Derfor er Inger Støjberg og Erik Nielsen også enige om, at det er den enkelte kommunes ansvar, at lægekonsulenterne udfører deres arbejde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er på området.

ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/evablue/with/4583830419/