Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Patientforening: Lægekonsulenter på grænsen til kvaksalveri

Igen kritiseres kommunernes lægekonsulenter for at tolke og sammenskrive borgernes sygejournaler, så sager om bl.a. førtidspension trækkes i langdrag

Af Lærke Cecilie Lindegård

I løbet af bare det sidste halvandet år har medierne kunne berette om problemer med lægekonsulenter i 17 ud af landets 98 kommuner. I går fulgte DR's 21 Søndag trop og i indslaget udtaler professor i socialret, Kirsten Ketscher, at nogle kommuner bruger lægekonsulentens sammenskrivninger som et såkaldt 'spareredskab'.

- Det er ikke lægekonsulenten, der afgør om en borger skal have førtidspension, men han kan blive brugt i en sådan målsætning i en kommune, som er presset på ressourcerne. Det er altså ikke et lovligt formål, siger hun til DR.

Ryd op
Indslaget oplyser bl.a., at diagnoser og behandlinger bliver undladt i nogle sager, mens lægekonsulenter i andre sager selv finder på nye diagnoser uden nogensinde at have set patienten. Og disse oplysninger får nu Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) til at reagere. I en pressemeddelelse skriver foreningen:

'Vi tager på det kraftigste afstand fra lægekonsulenternes misbrug af diagnose kataloger og af selvopfundne diagnoser. Det er en 'lægelig' virksomhed, der umiddelbart kunne komme ind under kvaksalveri, hvilket er forbudt ved lov i Danmark. Lægekonsulenter, der benytter denne praksis bør betegnes kvaksalvere, og vi håber lægeforeningen hurtigst muligt får ryddet op i egne rækker.'

LAP efterlyser, på lige fod med professor Kirsten Ketcher, regler der sikrer, at lægekonsulenter tvinges til at oplyse, hvorfra de får fakta og diagnoser, når de sammenskriver en sag til kommunernes sagsbehandlere.

Fagforeningerne stemmer i
Også både FOA og 3F Vestlolland har indenfor de sidste år kritiseret lægekonsulenterne - eller de såkaldte 'papirlæger', som de også kaldes, fordi de aldrig ser de syge mennesker, men blot deres papirer. En undersøgelse fra FOA i marts 2011 viser, at to ud af tre FOA-afdelinger mener, at det er et problem, at de kommunale jobcentre lægger så stor vægt på lægekonsulenternes vurderinger.

- Kommunerne bruger lægekonsulenterne til det beskidte arbejde. De bliver brugt til at give alvorligt syge mennesker afslag, udtalte Anders Bo Callesen, socialrådgiver i FOA Svendborg til DR Fyn.

Året forinden, februar 2010, gik 3F Vestlolland i flæsket på konsulenterne efter at Lolland kommunes lægekonsulent i 14 sager om førtidspension, underkendte oplysninger fra de syges egne læger. Fagforeningen krævede dengang en generel debat om retningslinjerne på området.

Skrivelse fra ministeriet i 2003
Og problemet med konsulenternes rolle og funktion har rødder endnu længere tilbage. I 2003 kom Socialministeriet med en skrivelse - ikke den første af slagsen - hvor ministeriet udpensler, at lægekonsulenter, som arbejder for kommunerne, ikke må træffe afgørelser om førtidspension og ikke må udtale sig om, hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension.

Skrivelsen kom dengang også i kølvandet på en række sager, hvor lægeerklæringerne indeholdt konklusioner om patientens ret til sociale ydelser.

Foto: http://www.flickr.com/photos/truthout/3901813960/sizes/o/in/photostream/