Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ændret førtidspension vil ramme psykisk syge

DEBAT Inger Støjbergs lovforslag vil udsætte en større gruppe af svage borgere for et offentligt omsorgssvigt ved årelang afklaring med forskellige udsigtsløse initiativer, lyder det i en udtalelse fra generalforsamlingen i Landsforeningen af Opholdssteder
5. APR 2011 14.17

Af John Anderskou og Marianne Jonstrup, LOS

Generalforsamlingen i LOS finder, at beskæftigelsesminister Inger Støjbergs (S) forslag om, at unge under 40 år ikke skal kunne bevilges førtidspension, er en spareforanstaltning, som ikke er vort samfund værdigt. Det er i sær unge psykisk syge dette rammer.

Med henblik på at få flere i arbejde vil beskæftigelsesministeren i stedet for muligheden for at få førtidspension tvinge en gruppe af svage medborgere ind i et udviklingsforløb, som i første omgang kan vare mellem et og fem år. For mange af disse mennesker kan der blive tale om flere sådanne udviklingsforløb, forudser ministeren.

Nye nederlag
Medlemmerne af LOS samlet på foreningens landsmøde oplever Inger Støjbergs initiativ som et rent spareforslag, som har til formål at gøre det lovligt at fastlåse unge mennesker på kontanthjælp i årevis. Ydermere udsætter lovforslaget en større gruppe af svage borgere for et offentligt omsorgssvigt, ved årelang afklaring med forskellige udsigtsløse initiativer.

Det er uværdigt. Ingen kan etablere et anstændigt liv og leve en rimelig tilværelse i årevis for det beløb, som kontanthjælpen udgør. Og så er der jo det problem, at kontanthjælpen er beregnet til at være noget man kun modtager i en vis periode.

Mange af de borgere, som beskæftigelsesministerens forslag vil ramme direkte, er beboere på medlemssteder i LOS. Det er mennesker, som har store problemer, og som for manges vedkommende ikke vil være i stand til at gennemføre de udviklingsforløb, som ministeren foreslår. De vil tværtimod opleve det som nye nederlag og nye forhindringer i et i forvejen yderst vanskeligt liv.

Uanstændigt
LOS' medlemmer finder intentionerne i ministerens ønsker rigtige og ville gerne støtte ministeren i hendes ønske. Det kræver imidlertid, at det er realistisk. Det vil sige, hvis det er realistisk at tro på, at flere vil komme i beskæftigelse og dermed kan etablere sig i en normal tilværelse. Så vil vi gerne være med til at skabe udviklingsforløb til de unge, der har potentialet til at gennemføre de krævede udviklingsforløb med succes. Og så naturligvis med et forsørgelsesgrundlag, der ligger på linje med førtidspension.

For mange af vores beboere mangler forslaget blot enhver form for realisme. Derfor skal unge, for hvem det er umuligt at gennemføre de foreslåede udviklingsforløb, have en anden mulighed.

Bliver beskæftigelsesministerens ønsker til virkelighed, vil den tilværelse, der er tilbage for mange af de mennesker, der berøres, være så udsigtsløs og urimelig, at det kun kan opfattes som uanstændigt. Det vil være at parkere unge mennesker i op til 22 år på et niveau, uden mulighed for at leve et værdigt liv.

En sådan fremtid kan og må ikke være det tilbud et moderne og veludviklet velfærdssamfund tilbyder nogle af sine svageste borgere. Dybest set handler det om ordentlighed og respekt for det enkelte menneske.


Næstformand i LOS og formand for voksenudvalget i LOS, John Anderskou, og bestyrelsesmedlem Marianne Jonstrup