Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Samme antal nye førtidspensionister i 2010 som året før

Derimod er antallet, der har været gennem en arbejdsprøvning steget i perioden 2006-2010

Nye tal fra Ankestyrelsens årsstatistik om førtidspensioner viser, at der blev 17.050 nye førtidspensionister i 2010. Mere end halvdelen fik tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse.

Det er stort set et uændret antal i forhold til 2009, hvor 17.074 personer fik tilkendt førtidspension. Udviklingen inden for de seneste tre år viser, at antallet af tilkendelser var nogenlunde konstant.

I 2010 var omkring 1.600 af de nye førtidspensionister tidligere ansat i industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed. Dette svarer til fire nye førtidspensioner pr. 1.000 beskæftigede i disse brancher. Til sammenligning blev der i alle brancher under ét tilkendt tre førtidspensioner pr. 1.000 beskæftigede.

De nye førtidspensionister fra jobs i brancherne industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed fik oftere tilkendt førtidspension grundet en lidelse i bevægeapparatet. Fra disse brancher fik 30 pct. således tilkendt førtidspension grundet denne lidelse, mens det for de øvrige brancher i gennemsnit var 24 pct.

De nye førtidspensionister er yngre
De seneste fem år er gennemsnitsalderen for førtidspensionister faldet fra 46,3 år til 45,7 år.

Omkring to tredjedele af de nye førtidspensionister var mellem 40-59 år, da de fik tilkendt førtidspension. Omkring en fjerdedel af de nye førtidspensionister var under 40 år.

Antallet af nye førtidspensionister, der blev arbejdsprøvet i beskæftigelsesrettede foranstaltninger før de fik tilkendt førtidspension, steg i perioden 2006-2010.

I 2006 havde 70 pct. af de nye førtidspensionister deltaget i mindst én beskæftigelsesrettet foranstaltning, mens det i 2010 var 78 pct.

mou