Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lidt flere førtidspensionister

Lavere folkepensionsalder har påvirket tallene
KORT NYT26. APR 2011 10.31

 I januar 2011 var der 245.600 personer på førtidspension. Det svarer til 7,2 pct. af alle i alderen 18-64 år, oplyser Danmarks Statistik.

Gruppen af førtidspensionister er vokset med 0,4 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

Faldet i antal førtidspensionister fra januar 2004 til januar 2007 skyldes hovedsagelig den gradvise nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år i perioden fra 1. juli 2004 til 1. juli 2006.

Flest kvinder på førtidspension 133.600 kvinder modtager førtidspension. Det svarer til 7,9 pct. af alle kvinder i alderen 18-64 år. 112.000 førtidspensionister er mænd, svarende til 6,5 pct. af alle mænd i aldersgruppen.

Andelen af mænd på førtidspension er steget med 0,5 pct. sammenlignet med samme måned sidste år. Tilsvarende er det for kvinderne 0,4 pct. flere. Geografiske forskelle Andelen af førtidspensionister er størst i landsdelene Bornholm med 11,0 pct., Vest- og Sydsjælland med 9,5 pct. og Fyn med 9,2 pct. af de 18-64-årige.

Den laveste andel er i København By med 4,3 pct., efterfulgt af Østsjælland med 5,4 pct. Der er flest førtidspensionister blandt ældre i den erhvervsaktive alder. Landsdele med forholdsvis mange ældre vil derfor typisk også have relativt mange førtidspensionister.

ka