Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ikke politisag mod kommunalt ansatte

Der bliver ingen politisag mod ansatte i de kommuner, der var involveret i Brønderslev-Lolland-sagen
KORT NYT24. JUN 2011 8.23

BRØNDERSLEV: - Jeg finder ikke, at der er grundlag for en politimæssig undersøgelse, oplyser chefanklager Søren Gade fra Nordjyllands Politi ifølge ritzau.

Politiets chefanklager har især set på, om to bestemmelser kan være blevet overtrådt. Den ene er straffelovens paragraf 157, der handler om offentligt ansatte, der udviser 'grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed.' Desuden styrelseslovens paragraf 61, der handler om kommunalbestyrelsesmedlemmer, 'som groft tilsidesætter pligter, der følger af hvervet.'

Chefanklageren har drøftet sin afgørelse med Statsadvokaten for Nord- og Østjylland, som er enig i hans afgørelse.

ka