Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialpædagogerne: Vrøvl at der bliver anbragt for mange børn

Brønderslev-Lolland-sagen har affødt påstande om, at fejl i kommunerne fører til for mange anbringelser af børn. Det har intet hold i virkeligheden - tværtimod. Lad os nu tage udgangspunkt i børnene, lyder opfordringen
23. JUN 2011 9.00

BRØNDERSLEV / LOLLAND: Brønderslevsagen har medført en debat om kommunernes håndtering af de tunge børnesager. En udløber af debatten har været påstande om, at det faktum, at kommunerne begår mange fejl i anbringelsessagerne betyder, at der bliver anbragt for mange børn.

- Det er noget værre vås, som ingen hold har i virkeligheden. Tværtimod viser alle tal, at der anbringes færre børn end nogensinde lige nu. Så vi opfordrer til, at vi i stedet fokuserer på de børn, det hele handler om, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Debatten, der lige nu ruller i kølvandet på den såkaldte Brønderslevsag har taget en ny drejning. En gruppe børnesagsadvokater mener, at der bliver anbragt for mange børn, og bygger deres argumentation på, at Ankestyrelsen har påvist, at kommunerne laver fejl i 88 procent af alle børnesagerne. Dén agrumentation afviser Benny Andersen:

- At Ankestyrelsen påviser så stor mængde fejl i kommunernes sagsbehandling er en historie i sig selv. Men man kan ikke ud fra de tal slutte, at der anbringes for mange børn. Tværtimod har Ankestyrelsen jo støttet anbringelserne i de aktuelle sager, de har gået ind i. Der er intet der tyder på, at fejl i sagsbehandlingen medfører for mange anbringelser - tværtimod. Der anbringes færre børn og unge i Danmark end tidligere - antallet af anbringelser er historiske lave, siger Benny Andersen.

Børnene inddrages for lidt
Benny Andersen mener, man i stedet skal hæfte sig ved, at Ankestyrelsens praksisundersøgelse peger på, at i ca. 30 procent af anbringelsessagerne sker der en anbringelse på baggrund af en henvendelse fra barnet selv. I 14 procent af de sager sker anbringelsen alene på baggrund af en henvendelse fra barnets selv - uden at andre rundt om barnet har reageret på barnets behov for støtte. Undersøgelsen viser også, at fejlene ofte handler om, at børnene ikke selv inddrages fornødent i sagen.

- Børnene skal inddrages og høres. Og det er en alvorlig fejl, når kommunerne vælger ikke at gøre det. Det her handler om små menneskeliv, og det er så væsentligt, at inddrage børnene selv. De manglende samtaler med børn og unge hører derfor til de mere alvorlige fejl, som flere gange er blevet belyst via undersøgelser. Det er så vigtigt at høre børn og unge i deres sag. En samtale med de implicerede børn og unge i Brønderslev sagen fra den første indberetning ville formodentlig have betydet, at disse børn og unge havde fået den nødvendige hjælp for mange år siden, siger Benny Andersen.

- Så budskabet herfra må være: hør på, tal med og se de drenge og piger der har behov for støtte. Så får vi de anbringelser og den anden støtte de har brug for, siger altså formanden for Socialpædagogerne.

mou