Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jura-professor: Opgave for staten at belyse myndighedsansvar

Uhensigtsmæssigt og urimeligt at forlange straffesager imod menige socialrådgivere i Brønderslev-Lolland-sag, men behov for at få belyst myndighedsfejl
KORT NYT9. JUN 2011 14.45

Jura-professor ved Aarhus Universitet, Jens Vedsted-Hansen, mener ikke, at spørgsmål om myndighedsfejl i en sag som eksempelvis Brønderslev-Lolland-sagen normalt bør afgøres ved retssager mod enkeltpersoner, oplyser Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside.

- På den anden side er der behov for at få belyst netop de myndighedsfejl, der ser ud til at være begået. Men det ville også være uhensigtsmæssigt og urimeligt, hvis børnene ikke havde anden udvej end at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at få belyst myndighedernes ansvar og for at få en afgørelse af deres eventuelle erstatningskrav. Det er derfor en opgave for den danske stat selv at tage stilling til disse spørgsmål på en effektiv og smidig måde.

- Ud fra de oplysninger, der er fremkommet om sagsforløbet, er der en hel del, der tyder på at de involverede kommuner har haft så meget kendskab til børnenes udsatte situation, at deres manglende indgriben gennem lang tid er i strid med de positive handlepligter, som den Europæiske Menneskerettighedskonvention, art. 3 pålægger den danske stat - og som kommunerne naturligvis skal leve op til inden for deres ansvarsområde. Det kræver en nærmere undersøgelse, og en belysning heraf hænger sammen med spørgsmålet om erstatning til børnene, som jeg i øvrigt ikke kan udtale mig om.