Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Børnesager behøver ny finansieringsmodel

På baggrund af blandt andet Brønderslev-Lolland-sagen foreslår Dansk Socialrådgiverforening, at et ekspertudvalg skal komme med forslag til en ny finansieringsmodel, så hensynet til kommunekassen ikke sættes over barnets tarv
28. APR 2011 13.50

- Det er blevet meget dyrt for den enkelte kommune at anbringe et barn. Det er meget alvorligt, hvis det betyder, at det i en sag med så mange børn som for eksempel Brønderslevsagen simpelt hen bliver økonomisk uoverskueligt for kommunen at gribe ind, siger Bettina Post til DS' hjemmeside.

- Det handler jo for pokker om at sikre, at alle børn og familier, som har brug for det, får den hjælp, der skal til, for at vi ikke så at sige producerer nye sociale problemer. Derfor er det afgørende, at det ikke er økonomi, der afgør sager om udsatte og omsorgssvigtede børn.

Dansk Socialrådgiverforening har tidligere foreslået, at en løsning kunne være at gå tilbage til de refusionsgrænser, der var i 2007, hvor staten trådte til med 25 pct. refusion, når en kommune selv havde betalt de første 400.000 kr. af udgifterne til et barn med behov for støtte.

I dag træder staten først til med 25 procents refusion, når udgiften kommer op over 800.000 kroner pr. barn.

ka