Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Forenede Service undskylder og rydder op

Rengøringsfirmaet vil nu sikre, at alt personale har fået overenskomstmæssig løn og er ansat med CPR-numre og skattekort

Forenede Service, der er stor-leverandør på rengøringsområdet med mange offentlige kunder, har haft et turbulent forår med bl.a. sort arbejde, underbetalte udenlandske ansatte. Det har bl.a. har betydet opsagte aftaler på kryds og tværs - bl.a. droppede Fredensborg Kommune sin aftale -  og voldsom kritik i pressen for de - diplomatisk sagt - uregelmæssige forhold. Koncernchef Peer Christian Krogh har nu skrevet ud til sine kunder og forklarer, hvordan firmaet nu rydder op. Vi bringer i uddrag:

'Som det sikkert er Dem bekendt, har Forenede Service den senere tid været udsat for kraftig kritik i dele af pressen. Vi er blandt andet blevet kædet sammen med brugen af underbetalt arbejdskraft og tyveri på arbejdspladser.

Det er vi meget kede af. Det er os nemlig magtpåliggende, at vores medarbejdere har gode arbejdsvilkår og får den løn, der er aftalt i overenskomsten.'

'Vi må desværre konstatere, at der er sket fejl i vores virksomhed. Vi har i nogle dele af landet haft et underleverandør-system, der har været vanskeligt at kontrollere. Vi har haft enkelte ledere, der ikke har drevet vores forretning i overensstemmelse med vore kerneværdier. Vi har samtidig forsømt at orientere vore kunder om situationen, og de mange tiltag, vi har gjort for at rette vores fejl.

Ansvaret er mit
Ansvaret er i sidste ende mit, og jeg skal undskylde, at jeg og Forenede Service har sat Deres tålmodighed og loyalitet på prøve. Lad mig kort beskrive en række af de tiltag, vi har sat i værk:

Forenede Service standser brugen af underleverandører på vores kerneforretning almindelig rengøring. Vi forestår selv rengøringen og sikrer dermed, at det er dygtige medarbejdere med ordentlige løn og arbejdsvilkår, der kommer hos Dem. I Nordsjælland stoppede brugen af underleverandører den 14. marts 2012. I resten af landet vil brugen af underleverandører være ophørt senest med udgangen af juni måned.

Vi har taget de konsekvenser på mellemleder og toplederniveau, der har været nødvendige for at få bragt alle forhold i orden.

NemKonto og E-boks
Vi har oprettet en gruppe med en nyansat sikkerhedschef, der har gennemgået alle berørte lønninger. Dels for at sikre at alt personale har fået den korrekte overenskomstmæssige løn, og dels for at sikre at ansættelser er sket med godkendte CPR-numre og skattekort.

Som led i sikkerheden, har vi valgt fremover, at udbetale løn og feriepenge m.m. til alle vores ansatte til NemKonto og sende deres lønsedler til E-boks.
Vi har iværksat en intern undersøgelse med det formål at finkæmme virksomheden for eventuelle andre fejl - og få dem rettet.

Alle ledende medarbejdere har fået forbud mod at have andet lønnet arbejde, mens de er ansat i Forenede Service, herunder udlejning m.m., hvis dette ikke er skriftligt aftalt med selskabet. Vi har samtidig indskærpet over for vores medarbejdere, at vi ikke vil acceptere den form for sammenblanding af egne og virksomhedens interesser.'