Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Centralistisk behandling af byggesager ineffektivt

KL advarer regeringen: Dens forslag om at centralisere byggesagsbehandlingen vil hverken føre til effektivisering eller forenkling, men kan få den stik modsatte effekt. KL ønsker i stedet fuld digitalisering
15. MAR 2011 9.06

- Man skaber ikke effektivisering ved at opbygge bureaukrati. I stedet skulle regeringen arbejde for at få byggesagsbehandlingen fuldt ud digitaliseret, blandt andet ved, at staten på sigt stiller krav om, at alle byggeansøgninger skal afleveres digitalt, siger Jan Trøjborg, formand for KL.

- Det største problem i den kommunale byggesagsbehandling er, at over halvdelen af de ansøgninger, der kommer ind, ikke er fyldestgørende. Det forsinker processen og gør den mere ressourcekrævende. Samtidig har et pilotprojekt vist, at der er store fordele ved at etablere en landsdækkende digital løsning for byggeansøgninger.

- Digital adgang til informationer og beregningsværktøjer vil derfor være en lettelse for både bygherrer og myndigheder, siger Jan Trøjborg.

Regeringen har i Vækstforum overvejet, om den byggesagsbehandling, der i dag gennemføres i kommunerne, skal splittes op og håndteres 1-5 steder i landet af flere forskellige instanser end i dag.

"Forslaget er ikke ordentligt gennemtænkt. Den tekniske sagsbehandling udgør kun en mindre del af den samlede byggesagsbehandling, og det vil give en masse administrativt bøvl at flytte denne ene del af sagsbehandlingen væk fra kommunerne", siger Jan Trøjborg..

- Kommunerne modtager hvert år omkring 60.000 byggeansøgninger fra borgere og professionelle bygherrer. At godkende en ny bygning eller en ændring af en eksisterende kræver adgang til mange informationer om, hvad der er tilladt og ikke er tilladt på en lang række områder. Og hvis man flytter den tekniske sagsbehandling, vil synergien med kommunernes øvrige sagsbehandling gå tabt, siger Jan Trøjborg.

cgt