Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Boligforening erklæret konkurs

BOLIGSKANDALEN Den midlertidige administrator har nu afleveret den forsinkede rapport om forholdene i Randersegnens Boligforening, og som konsekvens af rapportens konklusioner kom konkursbegæringen
8. DEC 2011 11.07

RANDERS / NORDDJURS / SYDDJURS: Rapporten fra den midlertidige administrator viser, at økonomien i organisationen ikke står til at redde. Rapporten giver også et indtryk af, hvordan det kunne gå så galt og drager som konklusion, at handlerne i 10 ustøttede boligbyggerier ikke er lovlige og derfor skal gå tilbage. Det oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Ifølge Randers Amtsavis blev sagen allerede i morges behandlet ved retten i Randers, og her blev boligforeningen erklæret konkurs. 

Randers Kommune er tilsynsmyndighed for Randersegnens Boligforening og havde indsat AAB Aarhus ved direktør Anders Rønnebro som midlertidig administrator. Administrators opgave var at undersøge en række dispositioner i Randersegnens Boligforening herunder 10 såkaldt ustøttede boligprojekter, som ikke var godkendt af kommunen i rette tid, afdække om der var flere ulovlige boligprojekter og komme med løsningsforslag.

I rapporten konkluderer administrator, at der ud over de allerede kendte projekter er yderligere 8 ustøttede boligprojekter, som er alvorligt økonomisk udfordret.

Samtidig konkluderer rapporten at der er hensat for lidt til vedligeholdelse af ejendommene i de enkelte afdelinger under Randersegnens Boligforening. Det vil måske kræve huslejestigninger at råde bod på det forhold.

De ustøttede byggerier på Langdalen i Assentoft, Søndervangen i Spentrup, Kristrupvej nr. 39 og 67, Tingager i Harridslev, Bakkestjernedalen i Dronningborg, Akacievej 2 og 5 i Auning og Ternevej nr. 27 og 47 i Mørke er ulovligt opført med Randersegnens Boligforening som bygherre.

Det er de 10 projekter, som administrator i første omgang var sat til at undersøge. Opførslen er sket uden kommunal godkendelse. For 6 af projekterne, der ligger i Randers Kommune, er kommunal godkendelse efterfølgende indhentet med forbehold for en lovlig finansiering. Det medfører ikke, at projekterne er lovlige, skriver kommunen.

Der er rejst tvivl om, hvorvidt Randers Kommunes godkendelser er sket med et holdbart forbehold for, at finansieringen lovliggøres.  

Der sidste fire boligbyggerier ligger i Norddjurs og Syddjurs kommuner, der ikke har godkendt dem. 

Da projekterne ikke kan finansieres lovligt, medfører det, ifølge administrator, at handlerne skal gå tilbage. Der er herudover andre handler om grunde, som ifølge administrator er ulovlige.

Blanke revisorpåtegninger
Den midlertidige administrator rejser i sin rapport tvivl om lejernes retsstilling i de nye boliger, hvor lejere allerede er indflyttet. Randers Kommune er dog af den overbevisning, at lejerne vil være omfattet af lejelovens bestemmelser. Det betyder, at lejerne har ret til at blive boende, og at indskud vil være sikret i det omfang, det ikke overstiger 3 måneders husleje. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil forekomme huslejestigninger.

I rapporten står også et bud på, hvorfor det er gået så galt i Randersegnens Boligforening. Det er et udtryk for en årelang proces, hvor der har været en stor lyst til at kaste sig ud i ustøttede byggerier, mens økonomien hen over en årrække forværres. I flere regnskabsprotokollater er lavet bemærkninger til regnskabet, men ingen anmærkninger. Alle regnskaber har blanke revisionspåtegninger.

Tilsyn skal blive bedre
-
Vi har ikke udført vores tilsyn så godt, som vi kunne have gjort. Set i bakspejlet burde vi have reageret på for eksempel en bemærkning til regnskab 2007 om egenkapitalens lille størrelse. Det har vi ikke gjort godt nok. Vi skulle have talt med større bogstaver tidligere.

- Den eneste undskyldning er, at boligforeningens revisor kun havde BEmærkninger til regnskabet, men ingen ANmærkninger. Det er en væsentlig forskel. Anmærkninger er alvorlige ting, man skal reagere på. Bemærkninger er mere i småtingsafdelingen. Men vi burde have set, at bemærkningerne ikke var småting, siger Lene Andersen miljø- og teknikdirektør i Randers Kommune.

Konsekvensen af det bliver, at Randers Kommune nu opprioriterer området med yderligere ressourcer.

- Vi har også fået vurderet hos vores advokater, hvorvidt kommunen har et ansvar i sagen, og det er ikke tilfældet, siger Lene Andersen.

Forholdt væsentlige oplysninger
Når det gælder ustøttet byggeri, står der i tidligere regnskaber fra boligforeningen, at boligforeningen har købt boliger. Og det er i sig selv lovligt. Det, der ikke står, er, at Randersegnens Boligforening har ageret som bygherre og ikke har købt boligerne på de betingelser, der er mulige for en almennyttig boligforening.

- Vi er blevet forholdt oplysninger undervejs. Aftaler er blevet indgået uden vores godkendelse. Og da det bliver klart for os, at boligforeningen har gang i 10 nye ustøttede boligprojekter uden at kunne skabe lovlig finansiering, satte vi boligforeningen under administration, siger Lene Andersen i pressemeddelelsen.

Boligforeningen er nu begæret konkurs og der er indsat en kurator, Poul Resen Steenstrup, Clemens Advokater, der tager stilling til, hvordan hovedforeningen skal afvikles. Imens består de 6 afdelinger, som hører under Randersegnens Boligforening.

Det forventes, at Randers Kommune på mandag indsætter en ny midlertidig administrator, som skal afdække, hvordan de seks afdelinger økonomisk kan drives videre og hvordan.

- Det handler om at finde nogle gode, holdbare løsninger. Vi vil nu sammen med administrator og Landsbyggefonden arbejde med hvilke muligheder, der er, siger Lene Andersen.

Læs rapporten her

mou