Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

800 lærere skal observere hinanden

Uddannelsesudvalget i Kolding har netop nikket ja til et af de største efteruddannelsesprojekter gennemført i kommunen. Målet er færre børn i specialklasser
20. FEB 2012 12.43

KOLDING: Projektet involverer samtlige ansatte lærere i kommunen, og det er et led i den såkaldte inklusionsstrategi 'Plads til alle', som skal sikre, at så mange børn som overhovedet muligt kan forblive i deres egen skoleklasse, også selvom de har forskellige typer vanskeligheder, som hidtil har medført flytning til specialklasser eller andre specialtilbud.

Det er meningen, at det omfattende projekt, som udvalget nu har givet grønt lys til, skal inddrage og kompetenceudvikle samtlige undervisende lærere i kommunen, og det vil i praksis ske ved, at der blandt den samlede lærerstab i kommunen uddannes et korps på ca. 40 lærere til vejledere, der efterfølgende skal observere alle de øvrige læreres undervisning i to gange tre timer.

Herefter skal vejlederen - på baggrund af den observerede undervisning - give en udviklingsorienteret vejledning til den pågældende lærer, der blev observeret.

De cirka 40 vejledere vil på forhånd blive uddannet specielt til opgaven, så de kan vejlede og give en pædagogisk sparring, som er direkte afledt af den undervisning, vejlederen har overværet - bl.a. med henblik på at styrke det strategiske mål om 'Plads til alle'.

Færre i specialklasser
Når forløbet omfatter samtlige lærere i kommunen, er der dermed også skabt en god basis for, at det enkelte lærerteam tager metoden til sig, og også efterfølgende bruger den som et værktøj i en professionel arbejdsform.

Uddannelsesudvalget har store forventninger til dette udviklingsprojekt, lyder meldingen fra fungerende udvalgsformand, Christian Haugk (S).

- Kollegial rådgivning og brug af allerede eksisterende kompetencer i skolevæsenet, tror vi, giver et større udbytte end traditionelle kurser. En medarbejderbaseret udvikling giver gode muligheder for fokus på det, der virker i dagligdagen. Og det er netop det, der er brug for, når vi vil sikre lærerne nogle værktøjer, der kan nedbringe antallet af elever, der udskilles til specialskoler og specialcentre, siger han.

Foto: http://www.flickr.com/photos/jose_kevo/3214450618/sizes/z/in/photostream/

lcl